• Awaria ogrzewania !

  ciagle ci zimno w rece i nogi sprawdz co to znaczy 222360Z przyjemnością informujemy, że awaria ogrzewania została naprawiona i zajęcia od jutra tj. od 20 marca 2018 r. (wtorek) odbęda się zgodnie z planem.

   

 • Szuwarek 2016

  DSC 057728 lutego 2016 roku odbyła się II Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej ?Szuwarek? 2016. Zawody przeprowadzono na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Organizatorem ligi był Uczniowski klub Sportowy ?Wodnik Krasnystaw? działający przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie, a współorganizatorem wspomniany MOSiR.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Egzamin gimnazjalny

  gimnazjalista                Terminy egzaminu gimnazjalnego :

                  1. część humanistyczna - 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

                           z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00

                           z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

                  2. część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

                                                                   z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00

                                                                   z zakresu matematyki - godz. 11.00

                                                         3. Jezyk obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 r. (środa)

                                                                   poziom podstawowy - godz. 9.00

                                                                   poziom rozszerzony - godz. 11.00

 • Sprawdzian po szkole podstawowej

     uczeńTermin sprawdzianu po szkole podstawowej :  5 kwietnia 2016 r. 

  • część pierwsza      - jezyk polski i matematyka       - godz. 9.00 (czas trwania - 80 minut)
  • część druga           - język obcy nowożytny             - godz. 11.45 (czas trwania 45 minut)
 • OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK !!!

  logo

  W dniach 25-27 marca 2015 r.  w naszej bibliotece szkolnej zostały przeprowadzone Ogólnopolskie Wybory Książek. Akcję zainaugurowały: redakcja miesięcznika ?Biblioteka w Szkole?, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcja ogólnopolskiego portalu ?Biblioteki Szkolne Online?. Patronem wyborów jest Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik ? Rostkowska.Jest nadzieja, że wkrótce biblioteki szkolne otrzymają pieniądze na zakup nowych książek. Ważne jest, aby w księgozbiorach szkolnych znalazły się takie pozycje, na jakie czekają czytelnicy. Takie, które uważają za interesujące, które poleciliby innym lub sami chcieliby przeczytać.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Wielkanoc w klasie IIc

  ,,Wielkanoc, Wielkanoc! Wielka radość w sercu
  gdy chodzisz po świecie - kwitnącym kobiercu...?

  wielkanoc i swietlica 127To właśnie Wielkanoc była motywem przewodnim lekcji, która odbyła się 27 marca 2015 r. w klasie II c.  Na zajęcia związane z tradycjami wielkanocnymi zostali zaproszeni rodzice uczniów, którzy mieli możliwość zaobserwować swoje pociechy i podziwiać ich umiejętności, zachowanie oraz  kreatywność podczas zdobywania wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • WIELKANOC ? warsztaty plastyczne

  DSCF0394Kolejny raz, w ramach programu rządowego pod MEN "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", odbyły się warsztaty plastyczne "Wielkanoc". Zorganizowane zostały 24 marca 2015 r. przez panie: Agnieszkę Chałubińską, Dorotę Korkosz-Ćwir i Małgorzatę Proskurę. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z rodzicami. Wykonali oni ozdoby wielkanocne - kolorowe jajka, krepinowe króliczki i kurczaczki oraz doniczki na stół świąteczny. Uczestnicy zaprezentowali zdolności plastyczne i wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Wykonane prace zostały przeznaczone na "Kiermasz świąteczny" zorganizowany w naszej szkole.

  Przewodnicząca sekcji dekoracyjno-imprezowej Nikola Proskura

 • I runda Drużynowych Mistrzostw Młodzików w Pływaniu 12 i 13 lat.

   

  W sobotę i niedzielę 28 ? 29  marca 2015 roku na Krytej Pływalni przy ulicy Żwirki i Wigury 2 w Kraśniku odbyła się I runda Drużynowych Mistrzostw Młodzików w Pływaniu 12 i 13 lat. Organizatorami imprezy byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, UKP Fala Kraśnik, Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.Zawody przeprowadzone były seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływania, Światowej Federacji Pływackiej oraz regulaminemDrużynowych Mistrzostw Młodzików w Pływaniu 12 i 13 lat . Zawody przeprowadzono w dwóch blokach startowych.Na program zawodów składały się cztery style pływackie, które w zależności od kategorii wiekowej pokonywano na dystansach stu, dwustu i czterystumetrowych.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Zgłoszenie dziecka do klasy językowej

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2015/2016 do klasy językowej*

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????..w  teście diagnostycznym do klasy językowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy językowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  5. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Zgłoszenie dziecka do klasy sportowej

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2015/2016 do klasy sportowej*

   

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????..w sprawnościowym teście kwalifikacyjnym do klasy sportowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  4. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy sportowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  5. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Zgłoszenie dziecka do klasy ogólnej

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2015/2016 do klasy ogólnej

   

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

    3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  4. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  5. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ogólnej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    

  do klasy ogólnej

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
  5. Inne  


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    

  do klasy sportowej*

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????..w sprawnościowym teście kwalifikacyjnym do klasy sportowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
  5. Inne  


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy sportowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy językowej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    

  do klasy językowej*

  1.Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia
  Drugie imię
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL ucznia
  Adres miejsca zamieszkania

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????.. w teście diagnostycznym do klasy językowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej
  5. Inne


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy językowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Moja ojcowizna

  Tradycje i obyczaje wielkanocne.

  Dnia 19 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie odbył siPICT0888ę już XIV Konkurs Wiedzy Obywatelskiej ?Moja Ojcowizna?. Przygotowali go nauczyciele historii, pan Andrzej Cabanek i pan Marian Oszajca. Jak co roku, miał on na celu poznanie naszej ?małej ojczyzny?, historii i teraźniejszości regionu lubelskiego.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Regulamin rekrutacji

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2015

  z dnia 24 lutego 2015 r.

  Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  ? zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

  Podstawy prawne:

  1. 1.Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
  2. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
  3. 3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                 (Dz. U. z 2013 r., poz.135)
  4. 4.Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
  5. 5.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
  6. 6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).
  7. 7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
  8. 8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1.

  1.Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
  2.Zapisy ?Regulaminu Rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie?, zwany dalej ?Regulaminem?, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Nr 1, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
  3.Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
  4.Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja podawana jest nie później niż do końca marca. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Komunikat jest publikowany na stronie
  5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
  6.Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  7.Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie jako szkołę pierwszego wyboru.

  § 2.

  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1.szkole? należy rozumieć: Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie;
  2.
  dyrektorze? należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;
  3.
  Komisji Rekrutacyjnej ? należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
  4. kryteriach? należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
  5.
  liście przyjętych ? należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
  6.
  liście nieprzyjętych ? należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość 
  kwalifikująca do przyjęcia;

  1. wniosek o przyjęcie ? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.
  2. zgłoszenie? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  Rozdział II

  Zasady rekrutacji

  § 3.

  1. Do szkoły w roku szkolnym 2015/16 o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. Kandydaci dokonują wyboru klasy spośród następujących:

  -       klasa sportowa (1 GA), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  -       klasa językowa (1 GB), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  -       klasa integracyjna (ogólna) (1 GC), licząca nie więcej niż 20 uczniów.

  2. Warunki przyjęcia do klasy sportowej określa Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie -załącznik nr 1.
  3. Warunki przyjęcia do klasy językowej określa Regulamin rekrutacji do klasy językowej w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie -załącznik nr 2.

  § 4.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydaci do klas pierwszych gimnazjum składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (odpowiedni do wybranej klasy), który można pobrać ze strony internetowej szkoły: lub bezpośrednio w placówce od dnia 1 kwietnia do 29 maja 2015 r. ? dotyczy dzieci spoza obwodu.

   1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
   3. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

  2. dwie fotografie opisane imieniem i nazwiskiem;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  4. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie;
  5. zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych;
  6. zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty innych konkursów oraz zawodów sportowych;
  7. ewentualne opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno ? psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej ? nieuwzględnione przy preferencjach.
  8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza rodzinnego.(klasa sportowa)

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. złożenie zgłoszenia/wniosku kandydata bezpośrednio w szkole;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
  4. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc;
  5. postępowanie odwoławcze;
  6. postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.


  § 5.

  1. Do szkoły przyjmuje się ?z urzędu? kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.
  3. Publikacja wyników naboru odbędzie się 6 lipca 2015 r. poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
  4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

  Rozdział III

  Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

  § 6.

  1.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wnioskuo przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
  2.Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony
  3.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
  4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
  5.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  6.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.


  Rozdział IV

  Procedura odwoławcza

  § 7.

  1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2.Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
  3.Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  Rozdział IV

  Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

  § 8.

  1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
  2.Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 • Ogłoszenie o rekrutacji

  Komunikat nr 7/2015 dyrektora ZS nr 1 w Krasnymstawie z dnia 24.03.2015 r.

  Zapisy do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będą zgodnie Zarządzeniem Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Regulamin do klasy językowej

  Regulamin rekrutacji
  do klasy językowej

  w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  1.Warunki przyjęcia do klasy językowej:

  1.1.Dobra komunikatywność w języku angielskim oraz chęć rozwijania swoich umiejętności.
  1.2.Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  1.3.Zaliczenie testu diagnostycznego.
  1.4.Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy językowej w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


  2.Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej:

  2.1.W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjną.
  2.2.W skład komisji wchodzi dyrektor jako przewodniczący, nauczyciel języka angielskiego.
  2.3.Szkolna Komisja Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjna:
  2.3.1.podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
  2.3.2.prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
  2.3.3.ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
  2.3.4.sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.


  3.W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń otrzymuje maksymalnie 150 punktów, w tym:


  3.1.   60 punktów ze wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
           3.1.1. z języka polskiego i matematyki
           3.1.2.z języka obcego będą mnożone przez 0,3 pkt.
  3.2.  30 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
          3.2.1.  10 punktów - ocena: celujący,
          3.2.2.  8 punktów - ocena: bardzo dobry,
          3.2.3. 6 punktów - ocena: dobry,
          3.2.4. 4 punkty - ocena: dostateczny,
          3.2.5.  2 punkty - ocena: dopuszczający;
  3.3. 40 punktów ze testu diagnostycznego
  3.4.  20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:
  3.5.  4 punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  3.6. łącznie maksymalnie 6 punktów za uzyskanie tytułu:
         3.6.1.finalista w konkursie przedmiotowym - 4 punkty
         3.6.2.laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 6 punkty
         3.6.3.zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach, zawodach organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 punkty,

  3.7.maksymalnie 8 punktów z poniżej wskazanych osiągnięć:
        3.7.1.zajęcie od I do III miejsca w konkursach z języka angielskiego:

   1. na szczeblu powiatowym - 5 punktów,
   2. na szczeblu wojewódzkim i wyżej - 8 punktów.

  3.8.   2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć:
          3.8.1.działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
          3.8.2.działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

  4 .Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.

  5.Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 • Regulamin do klasy sportowe

  Regulamin rekrutacji
  do klasy sportowej

  w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  1.Warunki przyjęcia do klasy sportowej:

  1.1.Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza rodzinnego.
  1.2.Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  1.3.Zaliczenie sprawnościowego testu kwalifikacyjnego.
  1.4.Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnia ocen 3,5 ze wszystkich ocen i przynajmniej dobra ocena z zachowania (jeżeli uczeń nie ma oceny przynajmniej dobrej z zachowania, może brać udział w rekrutacji,
        ale od sumy punktów z testu sprawnościowego odejmowane jest pięć punktów).
  1.5.Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie szkoły, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 1 i 2 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

  2.Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej:

  2.1.W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjną.
  2.2.W skład komisji wchodzi dyrektor jako przewodniczący, nauczyciel wychowania fizycznego, trener danej dyscypliny.
  2.3.Szkolna Komisja Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjna:
        2.3.1.podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
        2.3.2.prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
        2.3.3.ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
        2.3.4.sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

  3.W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń otrzymuje maksymalnie 150 punktów, w tym:

  3.1.   60 punktów za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
           3.1.1.  z języka polskiego i matematyki
           3.1.2.  z języka obcego będą mnożone przez 0,3 pkt.
  3.2.   30 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
           3.2.1.10 punktów - ocena: celujący,
           3.2.2. 8 punktów - ocena: bardzo dobry,
           3.2.3. 6 punktów - ocena: dobry,
           3.2.4. 4 punkty - ocena: dostateczny,
           3.2.5. 2 punkty - ocena: dopuszczający;
  3.3.   40 punktów ze sprawnościowego testu kwalifikacyjnego
  3.4.   20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:
  3.5.   4 punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  3.6.   łącznie maksymalnie 6 punktów za uzyskanie tytułu:
           3.6.1.finalista w konkursie przedmiotowym - 4 punkty
           3.6.2.laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 6 punkty
           3.6.3.zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach, zawodach organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 punkty,
  3.7.  maksymalnie 8 punktów z poniżej wskazanych osiągnięć:
          3.7.1.zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych:

   1. na szczeblu powiatowym - 5 punktów,
   2. na szczeblu wojewódzkim - 8 punktów.

  3.8. 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć:
         3.8.1.działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
         3.8.2.działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

  4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.

  5.Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 • Prestiżowe zawody pływackie w Krasnymstawie ! Rekordowa liczba startujacych klubów pływackich i uczestników !

  dsc04856W minioną niedzielę 22 marca 2015 roku na krytej pływalni przy ulicy Piłsudskiego 52 aw Krasnymstawie odbyła się druga runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek 2015. Organizatorami tej cyklicznej imprezy sportowej był Uczniowski Klub Sportowy ?Wodnik Krasnystaw? działający przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.Zawody przeprowadzone były seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływania i Światowej Federacji Pływackiej.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • ?Psie psoty i kłopoty?

  PICT0852Taki motyw przewodni towarzyszył międzyszkolnemu konkursowi czytelniczemu ?Lektury da się  lubić?, którego siódma edycja odbyła się 18 marca 2015 r. w naszej bibliotece szkolnej.

  Po wstępnych eliminacjach w etapie  finałowym  wzięło udział 17 drugoklasistów ze wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Sukcesy sportowe

  DSC 0167 1024x683Nasze młode koszykarki rywalizowały w zawodach Szkolnego Związku Sportowego.

  Drużyna klas piątych reprezentowała SP nr 1 w Powiatowych Igrzyskach, gdzie w zaciętej rywalizacji zajęła piąte miejsce. Waleczne dziewczęta zdobyły doświadczenie i w przyszłym roku, już jako szóstoklasistki, będą próbowały walczyć o tytuł mistrza powiatu. Skład drużyny: Urszula Lasota, Weronika Mazurek, Martyna Pomarańska, Angelika Psiuk, Natalia Radomska, Julia Sroczyńska, Zuzanna Tarajko, Inga Iskra, Adela Kwiecień, Olga Dudzińska, Julita Kowalska, Emilia Chrząszcz, Klaudia Kowalska, Oliwia Stręfner.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Stypendia dla najlepszych z Jedynki wręczone !

  ?Nauką i pieniędzmi inni Cię wzbogacą,

  mądrość musisz  sam z siebie dobyć pracą?

  Adam Mickiewicz

  Od wielu lat w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych stałym punktem jest coroczna gala ?Najlepsi z najlepszych?, czyli uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Krasnegostawu i Dyrektora szkoły oraz dyplomów wzorowego ucznia i listów gratulacyjnych dla rodziców najlepszych uczniów.

  W tym roku szkolnym w naszej szkole uroczystość ta miała miejsce 24 lutego 2015 roku. Głównymi bohaterami byli oczywiście uczniowie, którzy w pierwszym semestrze sięgnęli po najwyższe laury ? naukowe, artystyczne czy sportowe. Towarzyszyli im rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Wśród gości honorowych była Pani Hanna Mazurkiewicz, Burmistrz Krasnegostawu, która najlepszym uczniom z naszej szkoły wręczała stypendia a rodzicom gratulowała sukcesów naukowych i sportowych dzieci.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

Jesteś tutaj: Home