Font Size

Profile

Ustawienia strony

Tradycje szkolne

Nasza szkoła posiada 100 - letni dorobek, bogate tradycje i własną obrzędowość.
Możemy poszczycić się między innymi takimi uroczystościami jak:

Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej


Jest to swoisty zwyczaj przyjmowania dzieci klas pierwszych do grona uczniów szkoły. Pod koniec września lub na początku października pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ślubują, powtarzając tekst przyrzeczenia, na sztandar Szkoły. W przypadku Szkoły Podstawowej Pani dyrektor osobiście pasuje dzieci na uczniów za pomocą dużego ołówka, co podnosi rangę tej imprezy. Po części oficjalniej następuje część artystyczna oraz wspólne przyjęcie dla dzieci i rodziców. Uroczystość ta stała się tradycją naszej szkoły i jest kultywowana z niewielkimi zmianami do dzisiaj. Dla nowo przybyłych dzieci organizowane są lekcje ze sztandarem. Maluchy uczą się hymnu państwowego i szkolnego oraz odpowiedniego zachowania podczas śpiewu. Przed złożeniem ślubowania przechodzą kilka prób z wiedzy i umiejętności. Uroczystość ta jest bardzo dużym przeżyciem dla najmłodszych uczniów i ważnym wydarzeniem w życiu szkoły.

Otrzęsiny


Co roku pod koniec września uczniowie klas piątych SP i drugich Gimnazjum pod czujnym okiem pedagogów organizują dla swoich młodszych koleżanek i kolegów otrzęsiny, w czasie których nowi uczniowie wykonują zadania sprawdzające ich wiedzę i różnorodne umiejętności. Jest to okazja do miłej zabawy zarówno dla honorowych gości, jak i widowni. Za każdym razem organizatorzy starają się o ciekawą scenerię i atrakcyjne stroje. Jest to pamiętny dzień dla uczestników otrzęsin. Dodatkową nagrodę za wytrwałość jest dyskoteka dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych.

Mikołajki klasowe


W dniu 6 grudnia organizujemy mikołajki klasowe. Św. Mikołaja - patrona tego święta - znają wszystkie chrześcijańskie dzieci. Zwyczaj obdarowywania się prezentami przyjął się również w społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Co roku każdemu uczniowi zostaje wyznaczona osoba, którą ma obdarować podarkiem. Wszyscy czekają z niecierpliwością na ten upragniony dzień, gdy dostaną prezent od "Św. Mikołaja". Te drobne upominki dają każdemu wiele radości i przypominają o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.

Dzień Patrona


Jak co roku, w grudniu, Zespół Szkół nr 1 organizuje uroczystości Dnia Patrona. Zaledwie kilka lat temu, z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza obchody te przyjęły szczególnie uroczystą formę. W tym dniu organizuje się akademię, konkursy wiedzy o życiu i twórczości poety, konkurs plastyczny na najciekawszą gazetkę klasową, konkursy na prezentacje multimedialne oraz konkurs poetycki przy świecach. Celem tych działań jest pogłębienie wiedzy o życiu i dorobku literackim wielkiego poety i Patrona Szkoły.

Wigilia i Boże Narodzenie


Wspólna wigilia w naszej szkole stała się już tradycją. Jest to bardzo uroczysty i wzruszający dzień. Poszczególne klasy wspólnie z wychowawcami organizują spotkania opłatkowe na lekcjach godzin wychowawczych, dzieląc się opłatkiem i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. Młodsi uczniowie pod opieką wychowawców i siostry zakonnej przygotowują jasełka, które oglądają ich rówieśnicy, jak i grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły. W styczniu natomiast odbywają się choinki klasowe.

Rocznice i święta państwowe


3 maja i 11 listopada są to święta narodowe. W tych dniach panuje podniosły nastrój. W całej Polsce w domach patriotów wiszą wtedy biało-czerwone flagi. W naszej szkole są organizowane apele i części artystyczne. Święta te są rocznicami uchwalenia Konstytucji 3 maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918r.

Konkurs wiedzy obywatelskiej "Moja Ojcowizna"


Od 2001 roku w Zespole Szkół Nr 1 organizuje się konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, drużyn harcerskich, klubów turystycznych i samorządów uczniowskich Powiatu Krasnostawskiego. Konkurs ten wpisał się w kalendarz imprez szkolnych. Jego główne cele to: poznanie własnej Ojcowizny, jej przeszłości i teraźniejszości; poznanie życia i pracy ludzi - zawodów zapomnianych i współczesnych; propagowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego (zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańców); upowszechnienie dorobku naszej miejscowości w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej. Co roku drużyny wyłonione w etapach szkolnych prezentują swój dorobek turniejowy dowolnej formie: wystawy, programu artystycznego, prezentacji trasy wycieczki, itp. Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów.

Piknik Rodzinny połączony ze Świętem Nauki


Coroczne majowe święto organizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, podczas którego zespoły klasowe, pojedynczy uczniowie i poszczególni nauczyciele prezentują swój dorobek naukowy - przedsięwzięcia, programy i projekty edukacyjne, prezentacje artystyczne i pokazy sportowe.

Jesteś tutaj: Home Historia Tradycje szkolne