Stołówka

 

bardzo proszę o wpłaty do 10 czerwca

Odpłatność za obiady w m-cu czerwcu 2018 wynosi:

 Dla uczniów:

36,40 

Dla pracowników:

59,80 

Odpłatność proszę wnosić do 10 czerwca 2018r .Odpisywanie lub rezygnacja nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu. Wpłaty za obiady można wnosić przelewem bankowym na konto Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A.Mickiewicza w Krasnymstawie do BS Krasnystaw      

nr konta67 8200 0008 2001 0011 5791 0012  

W tytule należy podać Nazwisko i imię oraz klasę. Proszę o wpłaty zgodne z harmonogramem.

            

Jesteś tutaj: Home Stołówka