Trochę historii

Trochę historii .............

W trosce o rozwój szkoły, przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie z inicjatywy dyrekcji szkoły i akceptacji rodziców powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki zrzeszające absolwentów, rodziców i nauczycieli. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w dniu 27 marca 2008 r. o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Rodzice i absolwenci oraz sympatycy szkoły mogą wspierać finansowo szkołę odliczając 1% od podatku dochodowego za dany rok.

Celem Stowarzyszenia jest;
     - wspieranie działań szkoły w realizacji jej bieżących zadań,
     - pozyskiwanie środków finansowych z funduszy organizacji rządowych i pozarządowych ,                
     - promocja działań szkoły na forum społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

Dla wszystkich członków działalność Stowarzyszenia jest działalnością społeczną. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 20 członków. Władze Stowarzyszenia stanowią zarząd i komisja rewizyjna.
Najbliższe plany stowarzyszenia to;
    - pozyskiwanie środków finansowych z funduszy organizacji rządowych i pozarządowych na wspieranie działań szkoły;
    - realizacja zadania publicznego p.n. Akademia Uczniowska ?Fascynujący świat przyrody?
    - zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1     w Krasnymstawie w terminie 01.04.2015r. do 30. 11. 2015 r.
    - współorganizacja obchodów Miejskiego DEN ( 14.10.2015 r. i Szkolnego Festiwalu Nauki (listopad 2015);
    - współorganizacja obchodów 110- lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie połączonych ze spotkaniem absolwentów szkoły; (10.12.2015r.)    
    - poszukiwaniem sponsoringu na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i pomocy uczniom uzdolnionym w rozwoju ich pasji i talentów. (październik,   
      listopad, grudzień 2015 r.).