Rada rodziców

Rada Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej 1 im. Adama Mickiewicza
w Krasnymstawie


Pan Sławomir Zakrzewski - Przewodniczący

       Pani Aneta Adamczyk- zastępca przewodniczącego RR
Pani Magdalena Filewicz - zastępca przewodniczącego RR

Pani Tamara Koterwas - sekretarz RR

Harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Praca Rady Rodziców:

  • Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie  planu pracy)
  • Zebranie śródokresowe z Radą Rodziców
  • Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I półrocze w sprawie zapoznania rodziców z organizacją pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.
  • Zebranie w sprawie Pikniku Rodzinnego

24 września 2019 r. (wtorek)

25 listopada 2019 r. (poniedziałek)

10 lutego 2020 r. (poniedziałek)

25 maja 2020 r. (poniedziałek)

Jesteś tutaj: Home Dla rodziców Rada rodziców