Rada rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Krasnymstawie


Pan Sławomir Zakrzewski - Przewodniczący

       Pani Aneta Adamczyk- zastępca przewodniczącego RR
Pan Leszek Janeczek - zastępca przewodniczącego RR

Pani Tamara Koterwas - sekretarz RR

Pani Maria Korniszuk - przewodnicząca komisji rewizyjnej

Harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Tematyka spotkań

Data

1.

  Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców,
  wybór prezydium, opracowanie planu pracy)

27 września 2016

2.

Zebranie w sprawie bieżącej pracy szkoły

 

23 listopada 2016

3.

 Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I semestr

6 lutego 2017

4.

Zebranie w sprawie zapoznania rodziców z organizacją pracy szkoły na rok szkolny  2016/2017

27 kwietnia 2017

5.

Zebranie w sprawie Pikniku Rodzinnego

23 maja 2017

6. 

 Inne spotkania wg potrzeb i ocekiwań rodziców  
Jesteś tutaj: Home Dla rodziców Rada rodziców