Rada rodziców

Rada Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej 1 im. Adama Mickiewicza
w Krasnymstawie


Pan Sławomir Zakrzewski - Przewodniczący

       Pani Aneta Adamczyk- zastępca przewodniczącego RR
Pani Magdalena Filewicz - zastępca przewodniczącego RR

Pani Tamara Koterwas - sekretarz RR

Harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Tematyka spotkań

Data

1.   

 Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium,       opracowanie planu pracy)

18 września 2018

2.

Zebranie w sprawie bieżącej pracy szkoły

23 listopada 2018

3.

 Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I semestr

26 lutego 2019

4.

Zebranie w sprawie zapoznania rodziców z organizacją pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

Zebranie w sprawie Pikniku Rodzinnego

28 maja 2019

5.

 Inne spotkania wg potrzeb i oczekiwań rodziców  
Jesteś tutaj: Home Dla rodziców Rada rodziców