Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan pracy szkoły 2022/23

PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2022/2023

PLAN PRACY 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie 

na rok szkolny 2022/2023

 

 

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

1.       Rozpoczęcie roku szkolnego

2.       Zimowa przerwa świąteczna

3.       Ferie zimowe

4.       Wiosenna przerwa świąteczna

5.       Zakończenie roku szkolnego

6.       Ferie letnie

 

1 września 2022 r.(czwartek)

23 grudnia 2022 r.– 31 grudnia  2022r.

16 stycznia 2023 r. – 29 stycznia 2023 r.

6 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r.

23 czerwca 2023 r. (piątek)

24 czerwca 2023 r. –31 sierpnia 2023 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

·         Dzień Edukacji Narodowej

·         Dzień przed Wszystkich Świętych

·         Dzień Flagi

·         Egzamin Ósmoklasisty

·         Piątek po Bożym Ciele

·         Dzień przed zakończeniem roku szkolnego

 

14 października 2022 (piątek)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

maj 2023 r. (3 dni)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

22 czerwca 2023 r. (czwartek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki – święta państwowe i religijne

·         Dzień Wszystkich Świętych

·         Narodowe Święto Niepodległości

·         Święto Trzech Króli

·         1 Maja – Święto Pracy

·         3 Maja – Święto Konstytucji

·         Boże Ciało

 

1 listopada 2022 r. (wtorek)

11 listopada 2022 r. (piątek)

6 stycznia 2023 r. (piątek)

1 maja 2023 r. (poniedziałek)

3 maja 2023 r. (środa)

8 czerwca 2023 r. (czwartek)

4.

Uroczystości szkolne:

·         Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

·         Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów

·         Święto Odzyskania Niepodległości

·         Dzień Patrona

·         Dzień Najlepsi z Najlepszych

·         Talenty Jedynki

·         Dzień Dziecka

·         Piknik Rodzinny

 

13 października 2022 r. (czwartek)

19 października 2022 r. (środa)

10 listopada 2022 r. (czwartek)

8 grudnia 2022 r. (czwartek)

luty 2023 r.

marzec 2023 r.

1 czerwca 2023 (czwartek)

3 czerwca 2023 r. (sobota)

5.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

·         Próbny egzamin ósmoklasisty

·         Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

·         Próbne sprawdziany klas 7 SP

Zgodnie harmonogramem CKE lub innych wydawnictw .

Zgodnie z harmonogramem CKE

Wg ustaleń

6.

Ocenianie w szkole:

·         Klasyfikacja okresowa uczniów – I okres

·         Klasyfikacja roczna – II okres

·         Termin egzaminów poprawkowych

·         Terminy wystawianie projektów ocen:

I okres

II okres

·         Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I okres

II okres

10 stycznia 2023 r. (wtorek)

15 czerwca 2023 r. (czwartek)

Ostatni tydzień sierpnia 2023 r.

3 stycznia 2023 r. (czwartek)

7 czerwca 2023 r. (środa)

do 9 grudnia 2022 r. (piątek)

do 15 maja 2023 r.  (poniedziałek)

7.

Zebrania Rad Pedagogicznych:

·         Rada Pedagogiczna zebranie rozpoczynające pracę

·         Rada Pedagogiczna n-li kl. 7 i 8 ( + inni nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych) – analiza egzaminu ósmoklasisty

·         RP– zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych

·         RP – analiza wyników edukacyjnych badań wewnętrznych „na wejściu”; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

·         RP śródokresowa

·         RP – zebranie klasyfikacyjne I okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – I okres

·         RP – zebranie klasyfikacyjne II okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – II okres

·         +  inne wynikające z potrzeb szkoły

29  sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

8 września 2022 r. (czwartek)

15 września 2022 r. (czwartek)

19 października 2022 r. (środa)

17 listopada 2022 r. (czwartek)

12 stycznia 2023 r. (czwartek)

1 lutego 2023 r. (środa)

15 czerwca 2023 r. (czwartek)

27 czerwca 2023  r. (wtorek)

8.

Praca Rady Rodziców:

·         Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie  planu pracy)

·         Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I okres + w miarę potrzeb

28 września 2022 r. (środa)

7 lutego 2023 r. (środa)

9.

Zebrania ogółu rodziców:

·         Zebranie z rodzicami uczniów klas I  i 4 SP

·         Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej kl. 2-8 SP

·         Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty

·         Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
za I okres roku szkolnego 2022/2023

·         Efekty pracy uczniów w II okresie 2022/2022

7 września 2022 r. (środa)

21-22  września 2022 r.(śr. czw)

23-24 listopada 2022 r (śr. czw)

12 stycznia 2023 r. (czwartek)

19 -20  kwietnia 2023 r. (śr, czw.)

                            

 

Jesteś tutaj: Home Szkoła Dokumenty szkolne Plan pracy szkoły 2022/23