Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Zapraszamy Rodziców!

wideokonferencja14 września 2022 r. o godz. 16.30 zapraszamy rodziców do udziału w wideokonferencji przygotowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu oraz udostępnienie innym linku do wideokonferencji.

Link do wideokonferencji dla rodziców:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA0OWU0MGUtOWFlZS00ZDNiLTlmMTQtODYzYzFkOTcyYjU0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Jesteś tutaj: Home Aktualności Zapraszamy Rodziców!