Font Size

Profile

Ustawienia strony

Informacja zwrotna dla nauczyciela

Informacja zwrotna jest ważna dla nauczyciela


System informacji zwrotnej działa w dwie strony. Informacja zwrotna służy nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. Uczniowie mogą wypowiadać się na temat metod i sposobów nauczania, które nauczyciel stosuje w danej klasie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dobrze uczyć, powinieneś wyczulić swoje ucho na głos najlepszych ekspertów w dziedzinie uczenia się - głos twoich własnych uczniów. Oni wiedzą, co im pomaga w nauce i kiedy dobrze rozumieją swojego nauczyciela. Wiedzą także, co im przeszkadza. Jeśli zaufasz tym ekspertom, oni sami poprowadzą Cię ku najlepszym metodom nauczania, tzn. takim, które w sposób najbardziej efektywny wspomagają proces uczenia się tych konkretnych uczniów. Naszym celem jest wzrost wiedzy uczniów. Jeśli można coś zrobić lepiej, szybciej i bardziej efektywnie, to dlaczego nie mielibyśmy z tego skorzystać? Pamiętaj jednak, że każda informacja uzyskana od uczniów może stanowić zobowiązanie. Może zobligować nauczyciela do ciężkiej pracy nad jego własnym rozwojem. Uczniowie będą wiedzieli, że traktujesz ich z szacunkiem i jesteś dobrym nauczycielem - sam potrafisz się uczyć. Uczniowie patrząc na to, jak Ty się uczysz, także się uczą.

Jak uzyskać informację zwrotną od uczniów?


Uczniom nie można zadawać pytań typu: "Jak chcesz być uczony?", "Jakie metody nauczania uważasz za najbardziej efektywne", itp. Uczniowie wiedzą, że ty najlepiej "grasz w te klocki". Większość z niech nie będzie potrafiła odpowiedzieć na takie pytania. Potrafią za to powiedzieć, co im pomaga lub przeszkadza się uczyć. Wystarczy zadawać dobre pytania w języku zrozumiałym dla uczniów. Powiedzą Ci wszystko, co chciałbyś wiedzieć. Nawet jeśli odpowiedzi będą banalne lub nieporadne, to warto je włączyć do stałych elementów lekcji.

Metoda zdań sumujących


Jest jedną z lepszych technik zbierania informacji zwrotnej. Uczeń ma dokończyć zdanie rozpoczęte przez nauczyciela. Stosując tą technikę nauczyciel dowiaduje się, czy udało mu się osiągnąć cel wyznaczony na początku lekcji.

  • Dzisiaj dowiedziałem się, że...
  • Najbardziej zainteresowało mnie...
  • Najlepiej czułem się, gdy nauczyciel...
  • Na lekcji najbardziej podobało mi się...
Mogę także zapytać, co najbardziej przeszkadzało im uczestniczyć w zajęciach...

Metoda karteczek


Aby z niej skorzystać musisz przygotować tablicę. Na tablicy rysuje się dwa duże obiekty: kosz na śmieci i walizkę. Ważne jest, aby oba obiekty miały identyczną wielkość. Uczniowie wypowiadają się przyklejając karteczki w obrębie jednego z tych dwóch obiektów. Jeśli coś im się nie podobało, piszą to na samoprzylepnych karteczkach, podchodzą do kosza narysowanego na tablicy i przyklejają swoją kartkę w obrębie kosza. Kiedy coś im się podobało i chcieliby stosować to częściej, swoje karteczki naklejają w obrębie walizki. Uczniowie wypowiadają się w ten sposób na koniec lekcji. Analiza ich wypowiedzi pozwolą lepiej rozumieć oczekiwania i potrzeby uczniów.

Ankieta


Jest bardzo dobrym sposobem zbierania informacji pod koniec semestru lub roku szkolnego. Dodatkowym atutem tej metody jest anonimowość. Uczniowie mogą napisać, co naprawdę myślą na temat metod stosowanych na lekcji, czynników sprzyjających uczeniu się itp.

Na podstawie książki, D. Stern, Ocenianie kształtujące w praktyce.

Jesteś tutaj: Home Nauczyciele Ocenianie kształtujące Informacja zwrotna dla nauczyciela