Font Size

Profile

Ustawienia strony

Trochę historii

Trochę historii .............

W trosce o rozwój szkoły, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie z inicjatywy dyrekcji szkoły i akceptacji rodziców powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki zrzeszające absolwentów, rodziców i nauczycieli. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w dniu 27 marca 2008 r. o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Rodzice i absolwenci oraz sympatycy szkoły mogą wspierać finansowo szkołę odliczając 1% od podatku dochodowego za dany rok. Można także  przekazać darowiznę  na konto Stowarzyszenia - Bank Spółdzielczy Krasnystaw:  14 8200 0008 2001 0018 7495 0001.

Celem Stowarzyszenia jest;
     - wspieranie działań szkoły w realizacji jej bieżących zadań,
     - pozyskiwanie środków finansowych z funduszy organizacji rządowych i pozarządowych ,                
     - promocja działań szkoły na forum społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

Dla wszystkich członków działalność Stowarzyszenia jest działalnością społeczną. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 20 członków. Władze Stowarzyszenia stanowią zarząd i komisja rewizyjna.
Najbliższe plany stowarzyszenia to;
    - pozyskiwanie środków finansowych z funduszy organizacji rządowych i pozarządowych na wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
    - współorganizowanie imprez o zasięgu szkolnym, pozaszkolnym  i lokalnym -  obchody Dni Języków Obcych, Talenty Jedynki;
    - współorganizacja wyjazdów nauczycieli, rodziców do teatru w terminie 29.02.2020 r oraz w miesiącach pażdziernik -listopad 2020
    - współorganizacja obchodów Miejskiego DEN ( 14.10.2020 r. i Szkolnego Festiwalu Nauki (listopad 2020);
    - współorganizacja obchodów Święta Patrona Szkoły -grudzień 2020

    - współorganizowanie wyjazdów:wycieczek, Zielonych Szkół dla uczniów i absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie
    - poszukiwaniem sponsoringu na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i pomocy uczniom uzdolnionym w rozwoju ich pasji i talentów. (październik,   
      listopad, grudzień 2020 r.).