Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2021/2022

Celem działań Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie jest:

 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie kreatywności uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Propagowanie norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • Współpraca z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

Zamierzenia Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

 • Uaktualnianie gazetki Samorządu Uczniowskiego oraz dbanie o jej estetykę;
 • Zamieszczanie  informacji o pracy SU
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • Organizowanie spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Szkoły, opiekunem oraz z opiekunem Małego Samorządu;
 • Współpraca z Radą Rodziców szkoły;
 • Zamieszczanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych ( facebook, instagram);
 • Współpraca z samorządami klasowymi oraz nauczycielami
 • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych – obsługa sprzętu, przygotowywanie dekoracji, wystawianie pocztu sztandarowego;
 • Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły oraz potrzeb uczniów                     wg. harmonogramu działań poszczególnych sekcji
 • Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej wg. sugestii uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji:
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania samorządu

       

LP.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Opiekun SU, Zarząd

1 IX

2.

Wybory uzupełniające do SU, wybór zarządu, przewodniczących sekcji i zastępców w poszczególnych sekcjach SU . Przydział czynności. Wybór rzecznika praw ucznia.

Opiekunowie, członkowie sekcji SU

IX

3.

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi i „Małym Samorządem”. Omówienie planu działania obydwu samorządów.

Opiekunowie SU, Zarząd, sekcje

IX

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie sekcji, Opiekun SU, Rada Pedagogiczna

IX

5.

„Dzień  Chłopaka”. Życzenia przez radiowęzeł. Artykuł na FB,

Wszystkie sekcje

IX

PAŹDZIERNIK

6.

„Dzień Edukacji Narodowej”                           - życzenia dla wszystkich nauczycieli, przygotowanie koncertu życzeń i upominków - gazetka okolicznościowa, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

X

7.

Ślubowanie klas I szkoły podstawowej - pomoc w organizacji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

X

8.

Konkurs „Moda na odblaski”- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Dzień dyni- dynioteka, dyniowe kulinarnia, dyniowe przebrania, dyniowa fotobudka

Sekcja wychowawcza, medialna

X-XI

LISTOPAD

9.

„Dzień Wszystkich Świętych”                           - zapalenie zniczy przy pomniku przy szkole oraz na grobach żołnierzy.

Sekcja wychowawcza

XI

10.

„Narodowe Święto Niepodległości”-dzień z kotylionem, konkurs na „Pocztówkę dla Niepodległej” lub „Największy klasowy kotylion”

- informacje przez radiowęzeł

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

XI

 

11.

 

Apel profilaktyczny rozpoczynający Tydzień profilaktyki. - „Bezpieczna szkoła”

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

12.

Tydzień profilaktyki- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                     

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

13.

Festiwal Nauki : Będzie się działo-artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna,

XI

14.

Tradycje Andrzejkowe- konkurs na „ Najciekawszą wróżbę andrzejkową”, ciekawostki przez radiowęzeł, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna,

29XI

15.

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”: udział w ogólnopolskiej akcji.

Sekcja wychowawcza,

medialna

XI/XII

16.

Akcja ulotkowa – rozdawanie ulotek profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami

Sekcja wychowawcza

Cały rok -podczas zebrań i spotkań z rodzicami (XI,I,II,III)

GRUDZIEŃ

17.

Święto Patrona:

- gazetka okolicznościowa, konkursy                                  - pomoc w organizacji uroczystości.

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

.

Wszystkie sekcje

XII

18.

„Boże Narodzenie”- wigilie klasowe                                           - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs plastyczno-literacki dla klas I-III „Moje świąteczne marzenie” – komiks. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

XII- I

19.

Działania profilaktyczne:

- konkurs na hasło promujące „Zdrowy styl życia”.

Sekcja   wychowawcza

XII-I

STYCZEŃ

20.

Apel podsumowujący pracę w:                  Szkole Podstawowej w klasach 4-8 za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022.

Opiekun SU, Zarząd, sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

I

21.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-włączenie do ogólnopolskiej akcji charytatywnej

Wszystkie sekcje

I

22.

Bezpieczne ferie – konkurs plastyczny podczas zimowiska

Sekcja wychowawcza

I

23.

Dzień śmiesznej  fryzury i nakryć głowy

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

I

LUTY

24.

Walentynki: przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”, akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły)

artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Walentynkowy Wieczór Filmowy

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

14 II

25.

 „Najlepsi z najlepszych”- opracowanie scenariusza gali, przygotowanie dekoracji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja..

Zarząd, sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

II

26.

Konkurs fotograficzny dla klas I-VIII ” Wiosna... ach,to Ty!”

Sekcja informatyczno- fotograficzna

II-III

MARZEC

27.

„Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii

( ulotki, plakaty)

Sekcji wychowawcza

III

28.

8 MARCA: Dzień kobiet:

- życzenia dla wszystkich  pań pracujących w szkole i koleżanek. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

8 III

29.

Wiosenny turniej klas 

akcja „przebieranie – nie pytanie”, dzień zielony

Opiekun SU, Sekcja dekoracyjna, redakcyjna

21 III

30.

Konkursy matematyczne 
-Konkurs literacki 
- wiersze matematyczne, o matematyce, z matematyką w tle, matematyka w poezji 
-Konkurs plastyczny - jak widzę matematykę 
-Konkurs fotograficzny - matematyka wokół nas 
-Ciekawostki matematyczne 
-Matematyczne dowcipy

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna naukowa

III

KWIECIEŃ

31.

Dzień Ziemi                                                           -Eko- przylepki ( SU rozwiesza w szkole Eko- przylepki przypominające o nawykach przyjaznych dla środowiska, takich jak dokręcanie kranów, segregowanie odpadów czy gaszenie światła),

- pokazy multimedialne  oraz konkurs ekologiczno-przyrodniczy serii Edi. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna wychowawcza, kulturalno- imprezowa

IV

32.

„Wielkanoc”                                                           - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs na „Najładniejszą pisankę” lub kartkę

- kiermasz babeczek wielkanocnych.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

IV

MAJ

33.

3 Maja - Święto Konstytucji:                                                              - Pomoc i udział w przygotowaniu apelu.

Sekcja kulturalno- imprezowa

V

34.

Konkurs fotograficzny:

,,Atrakcje turystyczne naszego regionu”. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno-fotograficzna, medialna

V

35.

Talenty Jedynki

Wszystkie sekcje

V

36.

„Dzień Dziecka /Turniej o puchar dyrektora szkoły

Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Opiekun SU i opiekunowie sekcji,

V/VI

37.

Piknik rodzinny

Wszystkie sekcje

VI

38.

Konkurs wiedzy profilaktycznej w czasie pikniku rodzinnego

Sekcja wychowawcza

VI

CZERWIEC

39.

Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów.

Opiekunowie sekcji

VI

40.

Wybory do SU na rok szkolny 2022/2023.

Opiekun SU, Zarząd

VI

41.

Apel podsumowujący pracę w:                             - Szkole Podstawowej w klasach 4-8. za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                                       - podziękowanie i nagrodzenie za pracę   wyróżniającym się przedstawicielom SU                -wybory nowego SU  

Opiekun SU, Zarząd

Zastępca opiekuna SU, Zarząd

VI

42.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Wszystkie sekcje

VI

Działania organizowane przez cały rok

43.

Współpraca z biblioteką:

informacja o stanie czytelnictwa w klasach IV-VI SP, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych. Artykuły na stronę internetową, fotorelacje.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

44.

Organizacja pomocy uczniom wymagających wsparcia w nauce. Powołanie grupy koleżeńskiej do zadań online.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

45.

Dbałość o czystą szkołę:

-kontrola zmiany obuwia, posiadania maseczki, dezynfekowania rąk, zachowanie odstępu,

- wybiórcza kontrola szafek uczniowskich, pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

46.

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne.

Sekcja kulturalno- imprezowa

Cały rok

47.

Nagłośnienie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Sekcja kulturalno- imprezowa

Cały rok

48.

Comiesięczne spotkania zarządu SU, Małego SU i pani Dyrektor.

Zarząd SU

Cały rok raz w miesiącu

49.

Dzień dobrych wiadomości- radiowęzeł

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna

Raz- dwa razy w miesiącu

50.

Dzień śmiesznych kapci i skarpet/dzień „Przytulanki”/dzień przyjaciela/Dzień postaci bajkowych

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna, medialna

XI,XII, I,VI terminy do uzgodnienia

51.

Rajd rowerowy/spływ kajakowy/ognisko/

Wszystkie sekcje

Termin do uzgodnienia

         

Plan pracy Samorządu może ulec modyfikacji, uzależnione jest to od sytuacji epidemiologicznej w kraju, pomysłów uczniów oraz potrzeb szkoły.

Opracowała: Maria Wodyk

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 sklad

Opiekun SU: Maria Wodyk- nauczyciel j. niemieckiego

Zastępca opiekuna SU:Agnieszka Wereda-nauczyciel j. angielskiego

Rzecznik praw ucznia: Małgorzata Paul- nauczyciel chemii

Przewodnicząca: Amelia Banaszkiewicz

Zastępca : Hanna Zbrońska

Skarbnik : Julia Morylowska

Sekcje:

Medialna

Opiekun: Monika Zbrońska – nauczyciel j. angielskiego

Przewodnicząca: Amelia Banaszkiewicz

Zastępca: Aleksandra Wójcik

 

1.Lena Zakrzewska

2.Elena Majcher

3.Michał Smyk

4.Anna Gilewicz

5.Nikola Wróblewska

 

Edukacyjno-Kulturalna

Opiekun:  Małgorzata Paul- nauczyciel chemii

Przewodnicząca: Lena Galewska

Zastępca: Olga Saran

 

1.Wiktoria Szerega

2.Weronika Nowak

3.Kryspin Wrona

4.Martyna Micewicz

5.Zuzanna Górska

6.Antonina Buk

7.Lena Bożym

8.Hanna Zielińska

9.Julia Brodaczewska

10.Julia Stręfner

11.Hanna Zbrońska

 

Informatyczno-fotograficzna

Opiekun: Monika Dzierba Marczyk – nauczyciel matematyki

Przewodnicząca: Daria Kurzyńska

Zastępca: Amelia Kluch

 

1.Kinga Wójcik

2.Aleksandra Jarosz

3.Jan Pastuszak

4.Alicja Iracka

5.Julia Ilczak

6. Antonina Boratyn

 

Wychowawcza

Opiekun: Dorota Wodyńska-Berbeć- pedagog szkolny

Małgorzata Stańczuk- psycholog szkolny

Przewodnicząca: Martyna Liśkiewicz

Zastępca: Aleksandra Lasota

 

1.Zuzanna Kuczaj

2.Beniamin Zakrzewski

3.Martyna Rogozińska

4.Paula Kosiak

5.Julia Morylowska

6.Dagmara Miciuła

7.Weronika Miszczak

grafika4"Dzień koszuli, muszki i krawata" to propozycje które posłużyły do organizacji  Dnia Chłopaka

 

 

 

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

pomoc

 1. Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa o Systemie Oświaty,
 • Statut Szkoły.
 1. Ustalenia programowe
  1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli wychowawców.
  2. Głos uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski.
  3. Osobą wspierającą działania samorządu ułatwiającą (propagującą) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem.
  4. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców.
  5. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem.
  6. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.
 2. Ustalenia organizacyjne
  1. Funkcja rzecznika zapisana jest w statucie szkoły.
  2. Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
  3. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.
  4. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
  5. Rzecznikiem może być nauczyciel z danej placówki oświatowej.
  6. Kadencja rzecznika trwa dwa lata i kończy się z chwilą powołania następcy.
  7. Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
  8. Wybory są powszechne i tajne.
  9. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.

10. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego
i dyrekcji szkoły.

 1. Tryb wyboru rzecznika
  1. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.
  2. Na początku roku szkolnego uczniowie w formie elektronicznej głosują na swojego kandydata.
  3. Głosowanie jest tajne i anonimowe.
  4. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej wybierają tylko jednego kandydata
   z podanej listy nauczycieli.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  6. Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
 1. Regulamin działania RZECZNIKA PRAW UCZNIA
  1. W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
  2. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora szkoły .
  3. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:

-        na wniosek Samorządu Uczniowskiego,

-        na wniosek samego Rzecznika.

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
 2. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawi Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I.
 3. Głównym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest ingerowaniu w pracę szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę ich praw.
 4. Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

-        znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I;

-        informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;

-        interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia,

-        udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

-         kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych;

-        składanie raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i apelu szkolnym podsumowujących działalność w roku szkolnym.

 1. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

-         swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów trybu postępowania,

-        wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ,

-         zapoznania się z opinią stron konfliktu,

-        odstąpienia od podjęcia interwencji.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

-        zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

-        podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, psychologiem lub pedagogiem

-         w dalszym trybie zasięgnięcie opinii całej Rady Pedagogicznej,

-        ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel :

-         zapoznanie się opinią stron konfliktu,

-        podjęcie mediacji ze stronami,

-         w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie,

-        po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.

 1. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

regulamin su

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
  1. na szczeblu klasy: samorządy klasowe;
  2. na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.
 3. Samorząd klasowy składa się z:
  1. przewodniczącego;
  2. zastępcy przewodniczącego;
  3. skarbnika;
 4. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§ 2

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
 3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną
 5. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 6. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
 7. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 9. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań , tolerancji.
 10. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 11. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną , zdrowotną , regionalną i ekologiczną.

§ 3

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na pod koniec roku szkolnego (do połowy czerwca ).
 2. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu (plakaty wyborcze).
 3. Kandydatami do organu Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas IV- VIII.
 4. Wybory są przeprowadzone w trybie powszechnym i tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania. Karta do głosowania wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej.
 5. Na kartach do głosowania uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata- tym samym dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, kolejny – zastępcą. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
 7. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:
  1. w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,
  2. w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.
  3. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

§ 4

Prawa Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. a)prawo do zapoznania się z programem nauczania;
  2. b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. c)prawo do organizowania życia szkolnego,
  4. d)prawo redagowania gazetki szkolnej

e) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

§5

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
 4. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 5. Organizacja dyskotek szkolnych.
 6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.
 9. Decyzją Samorządu Uczniowskiego obowiązuje w szkole zasada „szczęśliwy numer”- uczeń, którego numer z dziennika został wylosowany, ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i pisemnych. Prawo to nie obowiązuje, gdy termin pracy pisemnej został podany wcześniej.
 10. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.          

                              

                                   §6

Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:
  1. a)plan pracy Samorządu Uczniowskiego
  2. b)sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego
  3. c)regulamin Samorządu Uczniowskiego
  4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się bibliotece, jest wywieszony w gablotce samorządu Uczniowskiego oraz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

                                                         §7

                               Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
 3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu .
 4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
 5. Wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

§8

Fundusz Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
 2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego lub z wychowawcą klasy.
 3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.
Jesteś tutaj: Home Uczniowie