Font Size

Profile

Ustawienia strony

Kryteria oceniania w systemie OK

Kolejny krok naprzód


Skoro ustaliłeś już z uczniami, jakie będą cele bieżącej lekcji, teraz wypada powiedzieć im, na co szczególnie będziesz zwracać uwagę, czyli co będziesz oceniać. Jasno sprecyzowane wymagania pozwalają uczniowi trafnie ocenić, co on ma umieć. Łatwiej będzie mu skupić się na tym, co ważne.

Określ zagadnienia, które będziesz brać pod uwagę


Wszystkiego na lekcji zapamiętać się nie da. Wiedząc, czego wymagasz, uczeń może skupić się na tym, co jest na tej lekcji naprawdę ważne. Kryteria podane przez nauczyciela stanowią pewien rodzaj umowy z uczniem. Uczeń podejmuje wysiłek przyswojenia sobie określonej wiedzy. Nauczyciel natomiast zobowiązuje się ograniczyć ocenianie tylko do tego, co zostało wcześniej ustalone. Nie ukrywamy przed uczniami czego będziemy wymagać.

Dlaczego to jest takie ważne?


Podane przez nauczyciela kryteria oceniania zwiększają poczucie bezpieczeństwa w młodym umyśle ucznia. Bez nich nie wie, co na tej konkretnej lekcji jest najważniejsze i na co warto zwrócić uwagę. W Ocenianiu Kształtującym kryteria te nie służą jedynie sprawdzeniu wiedzy ucznia. Mają go również informować czego i w jaki sposób uczeń ma się nauczyć. Chodzi o to, by uczeń nie miał wątpliwości. Dlatego kryteria oceniania powinny być jasno i konkretnie sformułowane. Jeśli jasno określisz kryteria oceniania to twoja praca włożona w nauczanie powinna się zmniejszyć. Jest to spore ułatwienie. Nie rozdrabniasz się na rzeczy drugorzędne.

Co uczeń z tego ma?


W Ocenianiu Kształtującym ocena ma pokazać uczniowi, na jakim etapie się on znajduje. Jasne kryteria już na początku lekcji ukierunkowują ucznia - uczeń od razu wie, co jest w tym momencie ważne. Korzyści z takiego podejścia są następujące:

  • nauczyciel nie zaskakuje ucznia dodatkowymi kryteriami oceny,

  • większą wagę przykładać będzie do tego, co nauczyciel określił jako ważne,

  • jest bardziej zainteresowany późniejszym komentarzem jego wypracowania lub zadania domowego, jeśli wie, co będzie podlegało ocenie,

  • dostosowuje swoją pracę do wcześniej podanych kryteriów oceniania,

  • zgłasza mniej krytycznych uwag na temat sposobu oceniania swojej pracy,

  • uczniowie zaczynają wierzyć w swoje możliwości,

  • zmniejsza się stres przed oceną.

Największą korzyścią jest jednak to, że uczniowie otrzymują lepsze oceny i zaczynają się uczyć. Stosowanie kryteriów oceniania przyniesie pożądane efekty tylko wówczas, gdy stanie się stałym elementem twoich lekcji. Uczniowie muszą się do nich przyzwyczaić.

Jak informować uczniów o kryteriach oceniania?


Większość nauczycieli przedstawia je na tablicy lub ustnie. Można je również wyświetlić na ekranie za pomocą projektora multimedialnego, aby wszyscy uczniowie w każdej chwili mogli je sobie przypomnieć. Można je również podyktować do zeszytu lub rozdać w postaci wklejki do zeszytu. Kryteria może zdefiniować nauczyciel. Można je także określić wspólnie z uczniami, chociaż wymaga to większej odwagi i otwartości nauczyciela prowadzącego zajęcia. Tworzenie kryteriów oceniania wspólnie z uczniami jest dla procesu nauczania bardzo korzystne. Włącza uczniów we współodpowiedzialność za własne uczenie się. Niekiedy nauczyciele wolą zebrać propozycje od uczniów, a potem wspólnie ustalić ostateczną wersję wymagań.

Uczniowie przyjmują na siebie konsekwencje swojego wolnego wyboru


Uczniowie mają przed sobą jasno sprecyzowaną listę wymagań. Jeśli czegoś się nie nauczą, czegoś nie chcą zrobić lub nie chcą uczestniczyć w zajęciach, to mogą mieć pretensje tylko do siebie samych. Znając kryteria uczniowie potrafią powiedzieć, co i dlaczego im nie wyszło lub czego jeszcze nie wiedzą. Odważniej rozmawiają o swoich problemach i szukają sposobu uzupełnienia swojej wiedzy

 Na podstawie książki, D. Stern, Ocenianie kształtujące w praktyce.

Jesteś tutaj: Home Nauczyciele Ocenianie kształtujące Kryteria oceniania w systemie OK