Font Size

Profile

Ustawienia strony

Dekalog oceniania kształtującego

  1. Ocenianie Kształtujące jest ściśle związane z dobrym planowaniem procesu nauczania i uczenia się.
  2. Ocenianie Kształtujące koncentruje całą swoją uwagę na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą.
  3. Oceniania Kształtujące jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego.
  4. Ocenianie Kształtujące należy traktować jak kluczową umiejętność dydaktyczną nauczyciela.
  5. Ocenianie Kształtujące powinno być konstruktywne i przeprowadzane z dużym wyczuciem, ponieważ nie jest dla ucznia obojętne emocjonalnie.
  6. Ocenianie Kształtujące ma służyć motywowaniu uczniów do nauki.
  7. Ocenianie Kształtujące kieruje uwagę na kryteria sukcesu już na etapie planowania procesu dydaktycznego.
  8. Uczniowie otrzymują konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i jak mogą rozwijać swoje umiejętności.
  9. Ocenianie Kształtujące powinno rozwijać uczniowską zdolność do samooceny w taki sposób, aby służyło to refleksji i samodzielnemu decydowaniu o własnej nauce.
  10. Ocenianie Kształtujące odnosi się wszystkich kategorii osiągnięć uczniów.

Na podstawie skryptu J. Ochenduszki,

Ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie się.