Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Drodzy Rodzice,

W związku z powyższym informuję, że:

  • zdalnym nauczaniem obowiązkowo objęci są wszyscy uczniowie klas 4 – 8 SP
  • podstawowym kanałem komunikacyjnym szkoła – nauczyciel - uczeń – rodzice jest dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły oraz aplikacja Microsoft Teams,
    na której prowadzone są zdalne lekcje ze wszystkich przedmiotów;
  • wszystkie lekcje odbywają się on-line wg ustalonego tygodniowego planu zajęć, rozpoczynają się o pełnej godzinie (8.00, 9.00 itd.) i trwają 30 minut;
  • zajęcia są planowane na cały tydzień, ich plan znajduje się w kalendarzu Teams;

Podkreślam, że podczas zdalnego nauczania odnotowywana jest obecność uczniów, która rozumiana jest jako uczestnictwo w lekcji on-line (nauczyciel pobiera z aplikacji listę obecności uczniów, którzy dołączyli do lekcji i nie wylogowali się w trakcie jej trwania).
W przypadku problemów technicznych uczeń jest zobowiązany do jak najszybszego uzupełnienia zajęć w formie ustalonej przez nauczyciela – wówczas jego zaangażowanie odnotowane jest jako obecność na lekcji. W innych, nieusprawiedliwionych przypadkach uczeń ma odnotowaną nieobecność, która wliczana jest do ogólnej frekwencji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie komunikatem premiera Mateusza Morawieckiego, uczniowie do 16 r. życia w godzinach 8.00 – 16.00 mogą poruszać się poza domem tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Uczniowie w czasie zdalnego nauczania za wykonywaną pracę, opanowane umiejętności, zweryfikowaną przez nauczyciela wiedzę, aktywność i zaangażowanie otrzymują bieżące oceny, które są wpisywane do dziennika.

W przypadku pytań lub innych wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielem uczącym. Proszę także o sprawdzanie bieżących informacji na poczcie e-dziennika.

Wierzę, że we współpracy z Państwem uda się pokonać ten trudny czas.

Z życzeniami zdrowia,

Marzena Morylowska

 

 

Jesteś tutaj: Home Aktualności Drodzy Rodzice,