Font Size

Profile

Ustawienia strony

Świetlica środowiskowa

Organizacja pracy świetlicy środowiskowej

przy ZS Nr 1 w Krasnymstawie w roku szkolnym 2011/2012

Świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie rozpoczęła działalność z dniem 19 września 2011 roku. Praca jest  prowadzona w dwóch grupach.

           I grupa - licząca 20 uczniów - Szkoła Podstawowa

           II grupa - licząca 10 uczniów - Gimnazjum

Świetlica pracuje codziennie  godzinach 12.00 - 15.00

Do pracy każdego dnia  jest przydzielony jeden opiekun. 

Pracownicy:

1.      Madeja Anna                         - kierownik świetlicy

2.     Dąbrowska Karolina              - wychowawca

3.     Garbowska Elżbieta               - wychowawca

4.     Wodyńska-Berbeć Dorota - wychowawca

5.     Stasiak Teresa                        - wychowawca

6.     Chałubiński Tomasz              - wychowawca

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

                                      

                                     

 •         Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,
 •         Wyrobienie u dzieci i młodzieży motywacji do nauki i wiary we własne możliwości,
 •         Udzielenie pomocy materialnej i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
 •        Promowanie zdrowego stylu życia - uświadomienie potrzeby stałej aktywności fizycznej,
 •         Kształtowanie pozytywnych postaw wobec życia,
 •         Budowanie poczucia bezpieczeństwa,
 •        Wyrabianie poczucia własnej wartości,
 •         Wyrabianie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 •        Uczenie młodzieży działania twórczego, rozwijanie pomysłowości i oryginalności w myśleniu i działaniu,
 •         Wyrabianie umiejętności organizatorskich oraz umiejętności wspólnego bawienia się,
 •         Rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań,
 •         Praca nad rozwojem empatii wśród wychowanków,
 •        Integracja grupy,
 •         Motywowanie do uczestnictwa w zabawie, wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania oraz wyzwalania aktywności i pomysłowości wychowanków poprzez zastosowanie muzykoterapii i psychogimnastyki,
 •        Pomoc w odrabianiu lekcji i prac domowych,

Oczekiwane wyniki realizacji programu

         Wychowanek uczestniczący w pracy świetlicy nabywa dobre cechy charakteru i nawyki:

 •        Systematyczne odrabia prace domowe,
 •        Prowadzi zdrowy styl życia,
 •         Ma poczucie własnej wartości,
 •         Czyje się bezpieczny,
 •        Umie rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej,

Dzieci chętnie przebywają w świetlicy, czują się tu  bezpiecznie i swobodnie, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Bez lęku i zahamowań wyrażają swoje myśli i odczucia. Poprzez wspólne odrabianie prac domowych poprawiają oceny z różnych przedmiotów nauczania, uzupełniają braki w wiadomościach. Czują się pewniej, podczas lekcji aktywnie uczestnicząc w nich, zaczynają wierzyć we własne siły.

Wspólna praca wychowawcza wzmacnia poczucie własnej wartości, przyczynia się do łatwiejszego rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.

NASZE SUKCESY

Grudzień 2011 - 2 wyróżnienia w Konkursie Plastycznym "MÓJ ANIOŁ" organizowanym przez MDK w Krasnymstawie.

ZIMOWISKO 2012

W dniach 30.01 - 03.02 2012 roku w świetlicy środowiskowej odbyło się zimowisko . Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 9.00 - 13.00.   W zimowisku wzięło udział trzydziestu  wychowanków. Uczestniczyli w wycieczce do Teatru Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lublinie, gdzie obejrzeli sztukę "Król Maciuś I". Podczas zajęć wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności poprzez udział w różnego rodzaju konkursach  (plastycznych, sportowych  i muzycznych), doskonalili swoje umiejętności posługiwania się komputerem,  biorąc udział w zajęciach w sali komputerowej, korzystali  z aktywnego wypoczynku na hali sportowej. Wychowankowie oglądali ciekawe filmy na DVD.

W czasie zimowiska przygotowaliśmy prace na konkurs plastyczny organizowany przez KDK -  "Krasnystaw dawniej i dziś".  Dwie osoby  zajęły I miejsce i odebrały cenne nagrody w czasie gali u Burmistrza Miasta Krasnegostawu.

Jesteś tutaj: Home Pedagog/Psycholog Agendy szkoły Świetlica środowiskowa