Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan pracy szkoły 2020/2021

PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021

                           

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.(środa)

 • Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 r.– 31 grudnia 2020r.

 • Ferie zimowe

4 stycznia 2021 r. – 17 lutego 2021 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r.

 • Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

 • Ferie letnie

26 czerwca 2021 r.–31 sierpnia 2021 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 • Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 (środa)

 • Dzień Patrona +Tradycje Świat Bożego Narodzenia – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

22 grudnia 2020 r. (wtorek)

 • Egzamin ósmoklasisty

 

 • Dzień Dziecka

25-27 maja 2021 r. /trzy dni/

 

1 czerwca 2021 r/

 • Piątek po Bożym Ciele

4 czerwca 2021 r. (piątek)

 • Dzień przed zakończeniem roku szkolnego

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki – święta państwowe i religijne

 • Dzień Wszystkich Świętych

 1 listopada 2020 r. (niedziela)

 • Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2020 r. (środa)

 • Nowy Rok

1 stycznia 2021 r. (piątek)

 • Święto Trzech Króli

6 stycznia 2021 r. (środa)

 • 1 Maja – Święto Pracy

1 maja 2021 r. (sobota)

 • 3 Maja – Święto Konstytucji

3 maja 2021 r. (poniedziałek)

 • Boże Ciało

3 czerwca 2021 r. (czwartek)

4.

Uroczystości szkolne:

 • Szkolny i Miejski Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 r. (środa)

 • Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów

22 października 2020 r. (czwartek)

 • Święto Odzyskania Niepodległości

12 listopada 2020 r. (czwartek)

 • Dzień Patrona

22 grudnia 2020 r. (wtorek)

 • Dzień Najlepsi z Najlepszych

luty 2021 r.

 • Talenty Jedynki

maj 2021 r.

 • Dzień Dziecka

1 czerwca 2021 (wtorek)

 • Piknik Rodzinny

5 czerwca 2021 r. (sobota)

5.

Imprezy szkolne:

 • Festiwal nauki „Będzie się działo – mimo Covidu-19”

Listopad 2020 r.

 • Tydzień profilaktyki „Bezpieczna szkoła”

Październik 2020 r.

/pozostałe imprezy szkolne zostały wykluczone ze względu na zagrożenie Covid -19/

6.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

 • Próbny egzamin ósmoklasisty

Zgodnie harmonogramem CKE lub innych wydawnictw .

 • Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Zgodnie z harmonogramem CKE

 • Próbne sprawdziany klas 7 SP

Wg ustaleń

7.

Ocenianie w szkole:

 • Klasyfikacja okresowa uczniów – I okres

 28 stycznia 2021 r. (czwartek)

 • Klasyfikacja roczna – II okres

16 czerwca 2021 r. (środa)

 • Termin egzaminów poprawkowych

Ostatni tydzień sierpnia 2021 r.

 • Terminy wystawianie projektów ocen:

I okres

21 stycznia 2021 r. (czwartek)

II okres

9 czerwca 2021 r. (środa)

 • Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I okres

Do 22 grudnia 2020 r. (wtorek)

II okres

Do 14 maja 2021 r. (piątek)

8.

Zebrania Rad Pedagogicznych:

 • Rada Pedagogiczna zebranie rozpoczynające pracę

 27 sierpnia 2020 r. (czwartek)

 • Rada Pedagogiczna n-li kl. 7 i 8 ( + inni nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych) – analiza egzaminu ósmoklasisty

8 września 2020 r. (wtorek)

 • RP– zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych

15 września 2020 r. (wtorek)

 • RP – analiza wyników edukacyjnych badań wewnętrznych „na wejściu”; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

24 września 2020 r. (czwartek)

 • RP – zebranie klasyfikacyjne I okres

28 stycznia 2021 r. (czwartek)

 • Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – I okres

10 lutego 2021 r. (środa)

 • RP – zebranie klasyfikacyjne II okres

16 czerwca 2021 r. (środa)

 • Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – II okres

29 czerwca 2021 r. (wtorek)

 • + inne wynikające z potrzeb szkoły

9.

Praca Rady Rodziców:

 • Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie planu pracy)

22 września 2020 r. (wtorek)

 • Zebranie śródokresowe z Radą Rodziców lub prezydium RR

1 grudnia 2020 r. (wtorek)

 • Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I okres

16 lutego 2021 r. (wtorek)

 • Zebranie   w sprawie Pikniku rodzinnego i zamierzeń na nowy rok szkolny 2021/2022

2 czerwca 2021 r.(środa)

10.

Zebrania ogółu rodziców:

 • Zebranie z rodzicami uczniów klas I SP

 3 września 2020 r./czwartek/

 • Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej kl. 2-8 SP

7 – 10 września 2020 r.(pn.wt.śr.czw)

 • Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty

23 - 26 listopada 2020 r (pn.wt.śr.czw)

 • Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I okres roku szkolnego 2020/2021
 • Efekty pracy uczniów w II okresie 2020/2021

 1-4 lutego 2021 r. (pon, wt, śr, czw)

27 – 30 kwietnia 2021 r. (wt,śr,czw,pt)

Zaopiniowano Uchwałą nr 14/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie.

Wprowadzono zmiany Uchwałą nr 36/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Jesteś tutaj: Home Szkoła Dokumenty szkolne Plan pracy szkoły 2020/2021