Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan prasy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2020/2021

Celem działań Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie jest:

 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie kreatywności uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Propagowanie norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • Współpraca z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

Zamierzenia Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

 • Uaktualnianie gazetki Samorządu Uczniowskiego oraz dbanie o jej estetykę;
 • Zamieszczanie  informacji o pracy SU
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • Organizowanie spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Szkoły, opiekunem oraz z opiekunem Małego Samorządu;
 • Współpraca z Radą Rodziców szkoły;
 • Zamieszczanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych ( facebook, instagram);
 • Współpraca z samorządami klasowymi oraz nauczycielami
 • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych – obsługa sprzętu, przygotowywanie dekoracji, wystawianie pocztu sztandarowego;
 • Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły oraz potrzeb uczniów                     wg. harmonogramu działań poszczególnych sekcji
 • Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej wg. sugestii uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji:
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania samorządu

       

LP.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Opiekun SU, Zarząd

1 IX

2.

Wybory uzupełniające do SU, wybór zarządu, przewodniczących sekcji i zastępców w poszczególnych sekcjach SU . Przydział czynności. Wybór rzecznika praw ucznia.

Opiekunowie, członkowie sekcji SU

IX

3.

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi i „Małym Samorządem”. Omówienie planu działania obydwu samorządów.

Opiekunowie SU, Zarząd, sekcje

IX

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie sekcji, Opiekun SU, Rada Pedagogiczna

IX

5.

„Dzień Koszuli, krawata lub muszki- Dzień Chłopaka”. Życzenia przez radiowęzeł. Artykuł na FB, fotorelacja

Wszystkie sekcje

IX

PAŹDZIERNIK

6.

„Dzień Edukacji Narodowej”                           - życzenia dla wszystkich nauczycieli, przygotowanie koncertu życzeń i upominków - gazetka okolicznościowa, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

X

7.

Ślubowanie klas I szkoły podstawowej - pomoc w organizacji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

X

8.

Konkurs „Moda na odblaski”- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, medialna

X-XI

LISTOPAD

9.

„Dzień Wszystkich Świętych”                           - zapalenie zniczy przy pomniku przy szkole oraz na grobach żołnierzy.

Sekcja wychowawcza

XI

10.

„Narodowe Święto Niepodległości”-dzień z kotylionem, konkurs na „Pocztówkę dla Niepodległej” lub „Największy klasowy kotylion”

- informacje przez radiowęzeł

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

XI

11.

Konkurs matematyczny online „Bryła w perspektywie” konkurs  dla klas 6-8 SP, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna

XI

12.

Apel profilaktyczny rozpoczynający Tydzień profilaktyki. - „Bezpieczna szkoła”

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

13.

Tydzień profilaktyki- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                     

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

14.

Festiwal Nauki : Będzie się działo-artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna,

XI

15.

Tradycje Andrzejkowe- konkurs na „ Najciekawszą wróżbę andrzejkową”, ciekawostki przez radiowęzeł, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna,

29XI

16.

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”: udział w ogólnopolskiej akcji.

Sekcja wychowawcza,

medialna

XI/XII

17.

Akcja ulotkowa – rozdawanie ulotek profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami

Sekcja wychowawcza

Cały rok -podczas zebrań i spotkań z rodzicami (XI,I,II,III)

GRUDZIEŃ

18.

Święto Patrona:

- gazetka okolicznościowa,                                 - pomoc w organizacji uroczystości.

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Wszystkie sekcje

XII

19.

Pomysły na czytanie utworów Mickiewicza- konkurs interpretacji utworów poety, konkurs multimedialny,

komiks.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna naukowa.

XI-XII

20.

„Boże Narodzenie”- wigilie klasowe                                           - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs plastyczno-literacki dla klas I-III „Moje świąteczne marzenie” – komiks. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

XII- I

21.

Działania profilaktyczne:

- konkurs na hasło promujące „Zdrowy styl życia”.

Sekcja   wychowawcza

XII-I

STYCZEŃ

22.

Apel podsumowujący pracę w:                  Szkole Podstawowej w klasach 4-8 za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

Opiekun SU, Zarząd, sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

I

23.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-włączenie do ogólnopolskiej akcji charytatywnej

Wszystkie sekcje

I

24.

Bezpieczne ferie – konkurs plastyczny podczas zimowiska

Sekcja wychowawcza

I

25.

Dzień śmiesznych skarpet i kapci

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

I

LUTY

25.

Walentynki: życzenia, dekoracje, upominki, kiermasz, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

14 II

26.

Gala „Najlepsi z najlepszych”- opracowanie scenariusza, przygotowanie dekoracji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Zarząd, sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

II

27.

Konkurs plastyczny „Banknot przyszłości”- konkurs dla klas 4-6

Sekcja informatyczno- fotograficzna

II-III

MARZEC

28.

„Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii

( ulotki, plakaty)

Sekcji wychowawcza

III

29.

8 MARCA: Dzień kobiet:

- życzenia dla wszystkich pań pracujących w szkole i koleżanek.Plebiscyt uczniowski „Dziewczyna z klasą. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

8 III

30.

Wiosenny turniej klas

Opiekun SU, Sekcja dekoracyjna, redakcyjna

21 III

31.

Zastosowanie matematyki w praktyce-konkurs na prezentacje multimedialną.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna naukowa

III

KWIECIEŃ

33.

Dzień Ziemi                                                             -Eko- przylepki ( SU rozwiesza w szkole Eko- przylepki przypominające o nawykach przyjaznych dla środowiska, takich jak dokręcanie kranów, segregowanie odpadów czy gaszenie światła),

- pokazy multimedialne oraz konkurs ekologiczno-przyrodniczy serii Edi. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna wychowawcza, kulturalno- imprezowa

IV

34.

„Wielkanoc”                                                           - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs na „Najładniejszą pisankę” lub kartkę

- kiermasz babeczek wielkanocnych.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

IV

35.

Konkurs szachowy dla klas I- III

Sekcja informatyczno- fotograficzna

IV

MAJ

36.

3 Maja - Święto Konstytucji:                                                              - Pomoc i udział w przygotowaniu apelu.

Sekcja kulturalno- imprezowa

V

37.

Konkurs fotograficzny:

,,Atrakcje turystyczne naszego regionu”. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno-fotograficzna, medialna

V

38.

Konkurs szachowy dla klas IV-VII SP.

Sekcja   informatyczno- fotograficzna

V

39.

Talenty Jedynki

Wszystkie sekcje

V

40.

„Dzień Dziecka /Turniej o puchar dyrektora szkoły

Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Opiekun SU i opiekunowie sekcji,

V/VI

41.

Piknik rodzinny

Wszystkie sekcje

VI

42.

Konkurs wiedzy profilaktycznej w czasie pikniku rodzinnego

Sekcja wychowawcza

VI

43.

Teatr profilaktyczny

Sekcja wychowawcza

VI

CZERWIEC

44.

Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów.

Opiekunowie sekcji

VI

45.

Wybory do SU na rok szkolny 2021/2022.

Opiekun SU, Zarząd

VI

46.

Apel podsumowujący pracę w:                             - Szkole Podstawowej w klasach 4-8. za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                                       - podziękowanie i nagrodzenie za pracę   wyróżniającym się przedstawicielom SU                -wybory nowego SU  

Opiekun SU, Zarząd

Zastępca opiekuna SU, Zarząd

VI

47.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkie sekcje

VI

Działania organizowane przez cały rok

48.

Współpraca z biblioteką:

informacja o stanie czytelnictwa w klasach IV-VI SP, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych. Artykuły na stronę internetową, fotorelacje.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

49.

Organizacja pomocy uczniom wymagających wsparcia w nauce. Powołanie grupy koleżeńskiej do zadań online.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

50.

Dbałość o czystą szkołę:

-kontrola zmiany obuwia, posiadania maseczki, dezynfekowania rąk, zachowanie odstępu,

- wybiórcza kontrola szafek uczniowskich, pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

51.

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne.

Sekcja kulturalno- imprezowa

Cały rok

52.

Nagłośnienie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Sekcja kulturalno- imprezowa

Cały rok

53.

Comiesięczne spotkania zarządu SU, Małego SU i pani Dyrektor.

Zarząd SU

Cały rok raz w miesiącu

54.

Dzień dobrych wiadomości- radiowęzeł

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna

Raz- dwa razy w miesiącu

55.

Najsympatyczniejszy nauczyciel- informacje

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna, medialna

Raz w semestrze

56.

Dzień śmiesznych kapci i skarpet/dzień „Przytulanki”/dzień przyjaciela/Dzień postaci bajkowych

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna, medialna

XI,XII, I,VI terminy do uzgodnienia

57.

Rajd rowerowy/spływ kajakowy/ognisko/

Wszystkie sekcje

Termin do uzgodnienia

         

Plan pracy Samorządu może ulec modyfikacji, uzależnione jest to od sytuacji epidemiologicznej w kraju, pomysłów uczniów oraz potrzeb szkoły.

Opracowała: Maria Wodyk

Jesteś tutaj: Home Samorząd Uczniowski Plan prasy SU