Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan prasy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2021/2022

Celem działań Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie jest:

 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie kreatywności uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Propagowanie norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • Współpraca z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

Zamierzenia Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

 • Uaktualnianie gazetki Samorządu Uczniowskiego oraz dbanie o jej estetykę;
 • Zamieszczanie  informacji o pracy SU
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • Organizowanie spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Szkoły, opiekunem oraz z opiekunem Małego Samorządu;
 • Współpraca z Radą Rodziców szkoły;
 • Zamieszczanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych ( facebook, instagram);
 • Współpraca z samorządami klasowymi oraz nauczycielami
 • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych – obsługa sprzętu, przygotowywanie dekoracji, wystawianie pocztu sztandarowego;
 • Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły oraz potrzeb uczniów                     wg. harmonogramu działań poszczególnych sekcji
 • Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej wg. sugestii uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji:
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania samorządu

       

LP.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Opiekun SU, Zarząd

1 IX

2.

Wybory uzupełniające do SU, wybór zarządu, przewodniczących sekcji i zastępców w poszczególnych sekcjach SU . Przydział czynności. Wybór rzecznika praw ucznia.

Opiekunowie, członkowie sekcji SU

IX

3.

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi i „Małym Samorządem”. Omówienie planu działania obydwu samorządów.

Opiekunowie SU, Zarząd, sekcje

IX

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie sekcji, Opiekun SU, Rada Pedagogiczna

IX

5.

„Dzień  Chłopaka”. Życzenia przez radiowęzeł. Artykuł na FB,

Wszystkie sekcje

IX

PAŹDZIERNIK

6.

„Dzień Edukacji Narodowej”                           - życzenia dla wszystkich nauczycieli, przygotowanie koncertu życzeń i upominków - gazetka okolicznościowa, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

X

7.

Ślubowanie klas I szkoły podstawowej - pomoc w organizacji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

X

8.

Konkurs „Moda na odblaski”- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Dzień dyni- dynioteka, dyniowe kulinarnia, dyniowe przebrania, dyniowa fotobudka

Sekcja wychowawcza, medialna

X-XI

LISTOPAD

9.

„Dzień Wszystkich Świętych”                           - zapalenie zniczy przy pomniku przy szkole oraz na grobach żołnierzy.

Sekcja wychowawcza

XI

10.

„Narodowe Święto Niepodległości”-dzień z kotylionem, konkurs na „Pocztówkę dla Niepodległej” lub „Największy klasowy kotylion”

- informacje przez radiowęzeł

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja kulturalno-imprezowa, medialna

XI

 

11.

 

Apel profilaktyczny rozpoczynający Tydzień profilaktyki. - „Bezpieczna szkoła”

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

12.

Tydzień profilaktyki- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                     

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

13.

Festiwal Nauki : Będzie się działo-artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna,

XI

14.

Tradycje Andrzejkowe- konkurs na „ Najciekawszą wróżbę andrzejkową”, ciekawostki przez radiowęzeł, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna,

29XI

15.

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”: udział w ogólnopolskiej akcji.

Sekcja wychowawcza,

medialna

XI/XII

16.

Akcja ulotkowa – rozdawanie ulotek profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami

Sekcja wychowawcza

Cały rok -podczas zebrań i spotkań z rodzicami (XI,I,II,III)

GRUDZIEŃ

17.

Święto Patrona:

- gazetka okolicznościowa, konkursy                                  - pomoc w organizacji uroczystości.

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

.

Wszystkie sekcje

XII

18.

„Boże Narodzenie”- wigilie klasowe                                           - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs plastyczno-literacki dla klas I-III „Moje świąteczne marzenie” – komiks. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

XII- I

19.

Działania profilaktyczne:

- konkurs na hasło promujące „Zdrowy styl życia”.

Sekcja   wychowawcza

XII-I

STYCZEŃ

20.

Apel podsumowujący pracę w:                  Szkole Podstawowej w klasach 4-8 za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022.

Opiekun SU, Zarząd, sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

I

21.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-włączenie do ogólnopolskiej akcji charytatywnej

Wszystkie sekcje

I

22.

Bezpieczne ferie – konkurs plastyczny podczas zimowiska

Sekcja wychowawcza

I

23.

Dzień śmiesznej  fryzury i nakryć głowy

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

I

LUTY

24.

Walentynki: przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”, akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły)

artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Walentynkowy Wieczór Filmowy

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

14 II

25.

 „Najlepsi z najlepszych”- opracowanie scenariusza gali, przygotowanie dekoracji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja..

Zarząd, sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

II

26.

Konkurs fotograficzny dla klas I-VIII ” Wiosna... ach,to Ty!”

Sekcja informatyczno- fotograficzna

II-III

MARZEC

27.

„Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii

( ulotki, plakaty)

Sekcji wychowawcza

III

28.

8 MARCA: Dzień kobiet:

- życzenia dla wszystkich  pań pracujących w szkole i koleżanek. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

8 III

29.

Wiosenny turniej klas 

akcja „przebieranie – nie pytanie”, dzień zielony

Opiekun SU, Sekcja dekoracyjna, redakcyjna

21 III

30.

Konkursy matematyczne 
-Konkurs literacki 
- wiersze matematyczne, o matematyce, z matematyką w tle, matematyka w poezji 
-Konkurs plastyczny - jak widzę matematykę 
-Konkurs fotograficzny - matematyka wokół nas 
-Ciekawostki matematyczne 
-Matematyczne dowcipy

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna naukowa

III

KWIECIEŃ

31.

Dzień Ziemi                                                           -Eko- przylepki ( SU rozwiesza w szkole Eko- przylepki przypominające o nawykach przyjaznych dla środowiska, takich jak dokręcanie kranów, segregowanie odpadów czy gaszenie światła),

- pokazy multimedialne  oraz konkurs ekologiczno-przyrodniczy serii Edi. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna wychowawcza, kulturalno- imprezowa

IV

32.

„Wielkanoc”                                                           - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs na „Najładniejszą pisankę” lub kartkę

- kiermasz babeczek wielkanocnych.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, kulturalno- imprezowa

IV

MAJ

33.

3 Maja - Święto Konstytucji:                                                              - Pomoc i udział w przygotowaniu apelu.

Sekcja kulturalno- imprezowa

V

34.

Konkurs fotograficzny:

,,Atrakcje turystyczne naszego regionu”. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno-fotograficzna, medialna

V

35.

Talenty Jedynki

Wszystkie sekcje

V

36.

„Dzień Dziecka /Turniej o puchar dyrektora szkoły

Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Opiekun SU i opiekunowie sekcji,

V/VI

37.

Piknik rodzinny

Wszystkie sekcje

VI

38.

Konkurs wiedzy profilaktycznej w czasie pikniku rodzinnego

Sekcja wychowawcza

VI

CZERWIEC

39.

Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów.

Opiekunowie sekcji

VI

40.

Wybory do SU na rok szkolny 2022/2023.

Opiekun SU, Zarząd

VI

41.

Apel podsumowujący pracę w:                             - Szkole Podstawowej w klasach 4-8. za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                                       - podziękowanie i nagrodzenie za pracę   wyróżniającym się przedstawicielom SU                -wybory nowego SU  

Opiekun SU, Zarząd

Zastępca opiekuna SU, Zarząd

VI

42.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Wszystkie sekcje

VI

Działania organizowane przez cały rok

43.

Współpraca z biblioteką:

informacja o stanie czytelnictwa w klasach IV-VI SP, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych. Artykuły na stronę internetową, fotorelacje.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

44.

Organizacja pomocy uczniom wymagających wsparcia w nauce. Powołanie grupy koleżeńskiej do zadań online.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

45.

Dbałość o czystą szkołę:

-kontrola zmiany obuwia, posiadania maseczki, dezynfekowania rąk, zachowanie odstępu,

- wybiórcza kontrola szafek uczniowskich, pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

46.

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne.

Sekcja kulturalno- imprezowa

Cały rok

47.

Nagłośnienie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Sekcja kulturalno- imprezowa

Cały rok

48.

Comiesięczne spotkania zarządu SU, Małego SU i pani Dyrektor.

Zarząd SU

Cały rok raz w miesiącu

49.

Dzień dobrych wiadomości- radiowęzeł

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna

Raz- dwa razy w miesiącu

50.

Dzień śmiesznych kapci i skarpet/dzień „Przytulanki”/dzień przyjaciela/Dzień postaci bajkowych

Sekcja kulturalno- imprezowa, informatyczno- fotograficzna, medialna

XI,XII, I,VI terminy do uzgodnienia

51.

Rajd rowerowy/spływ kajakowy/ognisko/

Wszystkie sekcje

Termin do uzgodnienia

         

Plan pracy Samorządu może ulec modyfikacji, uzależnione jest to od sytuacji epidemiologicznej w kraju, pomysłów uczniów oraz potrzeb szkoły.

Opracowała: Maria Wodyk

Jesteś tutaj: Home Samorząd Uczniowski Plan prasy SU