Font Size

Profile

Ustawienia strony

IMG 20231207 1054547 grudnia 2023 r. do hali Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przybył Święty Mikołaj, aby podziwiać sportowe umiejętności uczniów klas I-III z naszego miasta. Na wstępie wszyscy świetnie się bawili przy świątecznej muzyce. Po raz kolejny drużyna składająca się z uczniów wszystkich klas młodszych wywalczyła I miejsce. Po zawodach Mikołaj wręczał uczestnikom słodycze, dyplomy, nagrody oraz puchary.

IMG 20231207 1856275 grudnia klasa 3b i 3c odwiedziły Operę Lubelską. Mieliśmy przyjemność obejrzeć bajkę Jana Brzechwy „KOT W BUTACH” - graną na deskach po raz 251. Jest to historia o najsłynniejszym kocie i jego Panu Janku. Wśród wielu przygód spotykają oni na swojej drodze przemądrzałe kuropatwy, dzielne zające, a także czarownicę i czarnoksiężnika, który zmienił się w groźnego lwa, sprytną żmiję, a nawet myszkę. Jak to w każdej z bajek – wszystko dobrze się kończy. Janek żeni się z królewną, a Kot … łapie myszy w królestwie. Po spektaklu mieliśmy możliwość wejścia na scenę i spotkania z aktorami.

IMG 20231206 094419 828„Polskie smyki dzieciom z Afryki” – bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy usłyszeli naszą prośbę, aby wspomóc sierociniec w Ajos – Kamerun. 6 grudnia i Wy byliście świętym Mikołajem! Galaretki i kartki świąteczne przyniosły zysk - 1000 zł. Uzyskane pieniądze zostaną przesłane do sióstr, które zastępują osieroconym dziewczynkom, rodziców .

W imieniu  Szkolnego Wolontariatu, Sióstr Opatrzności Bożej i dzieci z Afryki - DZIĘKUJEMY!

IMG 64426 grudnia 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia „Uczniowie bez granic”, realizowanego dzięki finansowemu wsparciu Biura Wysokiego Komisarza ONZ DS. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty, panią Teresą Misiuk i przy  ogromnym zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego i rodziców uczniów z Ukrainy. „Uczniowie bez granic”  to wydarzenie integracyjne dla uczniów polskich i uczniów ukraińskich, którego najważniejszym celem jest budowanie atmosfery zaufania, wzajemnej akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku szkolnym i lokalnym, między innymi poprzez bliższe poznanie się uczniów, rodziców, wspólne spędzenie czasu, przybliżenie kultury i tradycji zarówno polskiej, jak i ukraińskiej.

20231205 094740W ramach Festiwalu Nauki - 5 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty, podczas których uczennice z klasy 5c zaprezentowały i pomogły wykonać prace z haftu matematycznego. Chętnie podzieliły się wiedzą zdobytą na kole matematycznym, przy okazji można było obejrzeć na wystawie prace wykonane przez: Alicję Domina, Marcelinę Grygiel, Anię Choma, Julię Sobstyl, Agatę Miś, Agatę Bicz, Maję Tubilewicz, Martynę Miszczak i Patrycję Pawlas. Haft matematyczny to obraz graficzny w szczególny sposób wykonany nićmi na grubszym papierze, kartonie lub innym twardym podłożu. Możemy używać zwykłych nici, muliny lub sznurków– najlepiej kolorowych. Haft polega na przewlekaniu nitki według ustalonego wzoru. W zajęciach udział wzięli uczniowie z klas czwartych i piątych, największym powodzeniem warsztaty cieszyły się wśród uczniów klasy 4c, którzy najchętniej pracowali pod okiem starszych koleżanek. Każdy z nich wykonał przepiękną kardioidę. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały również bryły platońskie wykonane przez uczniów klasy 5c na kole matematycznym oraz ciekawostki na temat brył.

20231206 1027046 grudnia uczniowie z klas 5c i 5d uczestniczyli w warsztatach świątecznych, które odbyły się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. W ramach zajęć przeprowadzona została krótka lekcja na temat zwyczajów ozdób choinkowych oraz tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych poprowadzona przez etnologa Pana Mateusza Sorokę. W dalszej części odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których każdy z uczestników wykonał ozdobę choinkową.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2023/2024

 

Celem  działań Samorządu Uczniowskiego  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

w Krasnymstawie jest:

 

 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
 • Wyzwalanie kreatywności uczniów;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Propagowanie norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • Współpraca z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

 Planowane działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

 • Zamieszczanie informacji o pracy SU;
 • Zamieszczanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych;
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • Organizowanie spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Szkoły, opiekunem oraz z opiekunem Małego Samorządu;
 • Współpraca z Radą Rodziców szkoły;
 • Współpraca z samorządami klasowymi oraz nauczycielami;
 • Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych – obsługa sprzętu, przygotowywanie dekoracji, wystawianie pocztu sztandarowego;
 • Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły oraz potrzeb uczniów harmonogramu działań poszczególnych sekcji;
 • Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej wg. sugestii uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących;
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania samorządu;

 

LP.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Opiekun SU, Zarząd

1 IX

2.

Wybory uzupełniające do SU, wybór zarządu,  przewodniczących sekcji i zastępców w poszczególnych sekcjach SU . Przydział czynności.

Opiekunowie, członkowie sekcji SU

IX

3.

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi i „Małym Samorządem”. Omówienie planu działania obydwu samorządów.

Opiekunowie  SU, Zarząd, sekcje

IX

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie sekcji, Opiekun SU, Rada Pedagogiczna

 IX

5.

 „Dzień  Chłopaka”. Życzenia przez radiowęzeł, fotorelacja

 Wszystkie sekcje

 IX

6.

Kampania społeczna „Szkoły pełne Talentów”- przygotowanie akcji promocyjnej, zbieranie i skanowanie kuponów, informowanie uczniów

Wszystkie sekcje

IX-I

7.

Organizacja debaty uczniowskiej „Promujmy urokliwe i nieznane zakątki naszego miasta”- nawiązanie współpracy z innymi szkołami, wymiana doświadczeń,  organizacja wspólnych wydarzeń   kulturalnych.

Wszystkie sekcje

IX

       

PAŹDZIERNIK

8.

Tylko dla dziewczyn- organizacja spotkania ze specjalistami (ginekolog, kosmetolog, trener interpersonalny, psycholog, diabetolog, pielęgniarka)

 

Wszystkie sekcje

 X

9.

„Dzień Edukacji Narodowej”                            - życzenia dla wszystkich nauczycieli, przygotowanie koncertu życzeń i upominków - gazetka okolicznościowa, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

 

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

X

10.

Ślubowanie klas I szkoły podstawowej - pomoc w organizacji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 X

11.

Konkurs profilaktyczny

Sekcja wychowawcza, medialna

IX

 

                                      LISTOPAD

   

12.

„Dzień Wszystkich Świętych”:                           - zapalenie zniczy przy pomniku przy szkole oraz na grobach żołnierzy.

Sekcja wychowawcza

XI

13.

„Narodowe Święto Niepodległości” -dzień z kotylionem, konkurs na „Pocztówkę dla Niepodległej”

- informacje przez radiowęzeł

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 XI

14.

Apel profilaktyczny  rozpoczynający Tydzień profilaktyki.

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI-XII

15.

Tydzień profilaktyki- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                     

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

16.

Festiwal Nauki : Będzie się działo-artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna,

XI

17.

Andrzejkowy Wieczór Filmowy, tradycje andrzejkowe- konkurs na     „ Najciekawsze przebranie  andrzejkowe”,                                                                                                                   ciekawostki przez radiowęzeł, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

29XI

18.

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”: udział w ogólnopolskiej akcji.

Sekcja wychowawcza,

medialna

XI/XII

19.

Akcja ulotkowa – rozdawanie ulotek profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami

Sekcja wychowawcza

 Cały rok -podczas zebrań i spotkań z rodzicami (XI,I,II,III)

GRUDZIEŃ

20.

 

Święto Patrona:

- gazetka okolicznościowa, konkursy                                  - pomoc w organizacji uroczystości.

- artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Wszystkie sekcje

XII

21.

„Boże Narodzenie”- wigilie klasowe                                            - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs między klasowy  kl. I-VIII na "Najładniejszy klasowy piernik/dekorację świąteczną" Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

XII- I

22.

 Działania profilaktyczne:

- konkurs na hasło promujące zdrowy styl życia.

Sekcja  wychowawcza

XII-I

STYCZEŃ

23.

Apel podsumowujący pracę  w:  Publicznej                 Szkole Podstawowej nr 1  w klasach 4-8  za pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024.

Opiekun SU, Zarząd, sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

I

24.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-włączenie do  ogólnopolskiej akcji charytatywnej

Wszystkie sekcje

I

25.

Bezpieczne ferie – konkurs plastyczny podczas zimowiska

Sekcja wychowawcza

I

26.

Dzień nietypowego plecaka

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

III

LUTY

27.

Walentynki: przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe, doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”, akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły)

artykuł na stronie szkoły, fotorelacja. Kiermasz walentynkowy

Walentynkowy Wieczorek Poetycki

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

II

28.

 „Najlepsi z najlepszych”- opracowanie scenariusza gali, przygotowanie dekoracji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Zarząd, sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

II

29.

Konkurs fotograficzny dla klas I-VIII ”Zdjęcie do kalendarza na przyszły rok szkolny”

Sekcja informatyczno- fotograficzna

IX-VIII

MARZEC

30.

 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ( ulotki, plakaty)

Sekcji wychowawcza

III-V

31.

Dzień kobiet:

- życzenia dla wszystkich  pań pracujących w szkole i koleżanek. Artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

8 III

32.

Mam Talent - przegląd  talentów

Opiekun SU, wszystkie sekcje

21 III

33.

Konkursy  matematyczne, fotograficzne
- Master Mind

- zespołowe potyczki matematyczne

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

cały rok/terminy do uzgodnienia

KWIECIEŃ

34.

Dzień Ziemi wg. pomysłu uczniów                                                         

- pokazy, konkursy, quizy, inscenizacje .Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja  informatyczno- fotograficzna, medialna wychowawcza, edukacyjno-kulturalna

 IV

35.

„Wielkanoc”                                                         - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Kiermasz wielkanocny, konkurs na „Najładniejszą pisankę  lub kartkę"                               

Sekcja  informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalno- imprezowa

IV

 

MAJ

36.

3 Maja - Święto Konstytucji:                                                               - pomoc i udział w przygotowaniu apelu

Sekcja kulturalno- imprezowa

V

37.

Talenty Jedynki

Wszystkie sekcje

V

39.

„Dzień Dziecka”

Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Opiekun SU i  opiekunowie sekcji

V/VI

40.

Piknik rodzinny

Wszystkie sekcje

VI

41.

Konkurs wiedzy profilaktycznej w czasie pikniku rodzinnego

Sekcja wychowawcza

IX

CZERWIEC

42.

Rozstrzygnięcie wszystkich  konkursów.

Opiekunowie sekcji

VI

43.

Wybory do SU na rok szkolny 2021/2022.

Opiekun SU, Zarząd

VI

44.

Apel podsumowujący pracę w Publicznej  Szkole Podstawowej w klasach 4-8 za drugi semestr roku szkolnego 2023/2024, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.                                                     - podziękowanie i nagrodzenie za pracę  wyróżniającym się przedstawicielom SU.       

Opiekun SU, Zarząd

Zastępca opiekuna SU, Zarząd

VI

45.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Wszystkie sekcje

VI

Działania organizowane przez cały rok

46.

Współpraca z biblioteką:

informacja o stanie czytelnictwa w klasach IV-VI SP, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych. Artykuły na stronę internetową,  fotorelacje.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

47.

Organizacja pomocy uczniom wymagających wsparcia w nauce. Powołanie grupy koleżeńskiej.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

48.

Dbałość o czystą szkołę:

-kontrola zmiany obuwia, wybiórcza kontrola szafek uczniowskich, pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

49.

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne.

Sekcja edukacyjno-kulturalna

Cały rok

50.

Nagłośnienie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Sekcja edukacyjno-kulturalna

Cały rok

51.

 Comiesięczne spotkania zarządu SU, Małego SU i pani Dyrektor.

Zarząd SU

Cały rok raz w miesiącu

52.

Dzień kreatywnego Samorządu- wg. pomysłu uczniów, ciekawostki przez radiowęzeł

Sekcja edukacyjno-kulturalna, informatyczno- fotograficzna

Raz  w miesiącu

50.

Dni tematyczne (np. dzień kultury, dzień sportu, dzień języków obcych).

Sekcja edukacyjno-kulturalna,  informatyczno-fotograficzna, medialna

 terminy do uzgodnienia

51.

Rajd rowerowy/spływ kajakowy/ognisko/

Wszystkie sekcje

Termin do uzgodnienia

Plan pracy Samorządu może ulec modyfikacji.

                                                                                             Opracowała: Maria Wodyk

bgmw.jpg

20231123 133722Język angielski jest obecnie najpopularniejszym językiem na całym świecie. Jego znajomość ułatwia ludziom komunikowanie się podczas popularnych obecnie wyjazdów zagranicznych. Dlatego też już po raz ósmy nauczyciele języków obcych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie zdecydowali się na organizację wyjazdu na językowy obóz szkoleniowy „EuroWeek - Szkoła Liderów.” Odbywał się on w Międzygórzu, w dniach 22-26.11.2023. Głównym założeniem programu Euroweek, współfinansowanego przez Unię Europejską, jest umożliwienie młodym ludziom startu w życie w społeczeństwie współczesnej Europy.

Attachment 20Jednym z zadań innowacji ,,Lekturki spod chmurki” realizowanej w klasie 2c było wykonanie sesji fotograficznej inspirowanej omawianą lekturą. Naszą bohaterką była Maria Skłodowska-Curie, czyli tytułowa postać książki ,,Mania, dziewczyna inna niż wszystkie” Julity Grodek. Oto rezultat naszej sesji zdjęciowej.

P.S. Podziękowania dla Rodziców za piękne stylizacje stworzone na potrzeby sesji 😊

                                                                                                                                            Katarzyna Wyszyńska

1700684485400„Lustereczko powiedz przecie, któż jest najpiękniejszy w świecie…” 22 listopada 2023 r. uczniowie klas II a, II b, II c wraz z wychowawczyniami wybrali się do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl baletowy pt.  „Królewna Śnieżka” - jedną z najpiękniejszych bajek spisanych przez braci Grimm. Przedstawia on losy dobrej i pięknej, lecz znienawidzonej przez złą macochę Śnieżki oraz siedmiu wesołych krasnali, których bohaterka spotyka na swojej drodze. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali spektakl, dając się niekiedy porwać melodyjnej i rytmicznej muzyce na tle pięknej choreografii i scenografii. Dużo emocji wśród dzieci wywołały leśne zwierzęta i krasnoludki - przyjaciele Śnieżki, które nieoczekiwanie wtargnęły na widownię i entuzjastycznie przywitały się z widzami. Historia Śnieżki przekazuje uniwersalne wartości takie jak przyjaźń i dobro, które zawsze zwyciężają, uwrażliwiając jednocześnie dzieci na zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa w kontaktach  z osobami nieznajomymi. Pełna akcji i napięcia bajka dostarczyła naszym uczniom niezapomnianych wrażeń.

                                                                           Marta Mazurek, Renata Suryś, Katarzyna Wyszyńska

20231117 10264017 listopada 2023 r. uczniowie klasy 7a, 7b oraz 8b wzięli udział w wycieczce do Warszawy, w ramach rządowego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego głównym celem jest umożliwianie uczniom poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki poprzez dofinasowanie wyjazdu edukacyjnego. Uczniowie zwiedzili z przewodnikiem „Trasę Królewską” na Zamku Królewskim w Warszawie. Mieli tam możliwość podziwiania wielu sal zamkowych, w których mogli zobaczyć m.in. Galerię Czterech Por Roku, Nową Izbę Poselską, Galerię Wattynów, pokoje prezydenckie, Salę Senatorską oraz obrazy Jana Matejki.

170042839286315 listopada 2023 r. uczniowie klasy 3b i 3c udali się do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Jest to jedyne w Polsce takie muzeum. Magia, zapach choinki i radość to słowa, które kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie w tym miejscu mieli już możliwość poczuć odrobinę świątecznej atmosfery. Pod opieką przewodnika dzieci zwiedziły zakład. Poznały również proces wyrobu ozdób choinkowych. Oglądały wiele ręcznie wyprodukowanych bombek oraz cudowne eksponaty w galeriach. Bardzo interesujące były dla dzieci warsztaty plastyczne, podczas których ozdabiały bombki według własnego pomysłu. Powstały prawdziwe arcydzieła.

Jesteś tutaj: Home Aktualności