Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła następujący sprzęt:       

  1. Drukarkę 3D z akcesoriami
  2. Okulary VR ClassVR Premium wirtualne laboratorium przedmiotowe
  3. Roboty KRYPTON 2, 4, 6, 8.

Powyższy sprzęt będzie wykorzystany na zajęciach: informatycznych, przedmiotowych oraz kół zainteresowań (robotyka, druk 3D, itp.).

  • Drukarka 3d jest pomysłem, aby zachęcić dzieci i młodzież do udziału w kołach naukowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Pozwala to poprzez zabawę wprowadzić najmłodszych w świat nowoczesnych technologii oraz pobudzić ich wyobraźnię. Dzięki pokazom drukowania modeli 3D uczniowie odkrywają tajemnice nauk ścisłych oraz poznają budowę urządzenia i szczegóły dotyczące tego procesu, angażując przy tym wszystkie swoje zmysły. Uczniowie na zajęciach z techniki lub matematyki mogą sami projektować, a następnie drukować wymyślony model geometryczny lub wymarzoną zabawkę. W taki sposób najmłodsi kształtują swoją wyobraźnię przestrzenną, a dodatkowo uczą się weryfikacji, czy ich element spełnia swoją funkcję w realnym świecie.
  • System Class VR to nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. System został zaprojektowany tak, aby w pełni zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki to wszystko przenosi lekcje w zupełnie inny  wymiar. Zestaw posiada intuicyjny interfejs oraz łatwy dostęp do treści edukacyjnych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. System ClassVR to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotówin.: matematyki, chemii, fizyki, przyrody, biologii, geografii, historii itp.
  • Roboty Krypton to skuteczne narzędzia edukacyjne służące do nauki programowania. Wyposażone są w różne języki programowania, od podstawy programowania Drag&Drop, przez program Scratch po polsku, aż do Flow-Chart, czyli schematy blokowe. Te zabawki edukacyjne wpisują się w edukację w nurcie STEAM
    (Science – nauka, Technology – technologia, Engineering – inżynieria, Art – sztuka, Maths – matematyka), czyli nowoczesne, najbardziej efektywne nauczanie na wielu płaszczyznach, dostosowane do realiów, w jakich przyjdzie wkrótce egzystować obecnej młodzieży, wspierają rozwój dzieci i młodzieży w nauce przedmiotów ścisłych oraz rozwijają istotne kompetencje XXI wieku: programowanie, kreatywność i kodowanie, rozwiązywanie problemów, komunikację i pracę w grupie, interdyscyplinarność.
Jesteś tutaj: Home Aktualności Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości