Witam!

Strona internetowa przeznaczona jest dla uczniów Gimnazjum nr 1 zainteresowanych geografią. Będą na niej umieszczane zagadnienia powtórzeniowe dla klas trzecich przygotowujacych się do egzaminu gimnazjalnego, przykładowe testy, zadania do rozwiązania oraz materiały dla pozostałych klas. Witryna będzie sytematycznie rozbudowywana.

Zasoby podzielone są na klasy - by je wyświetlić należy wybrać odpowiednią opcję z menu.

Uwaga! Zadania powtórzeniowe dla klas trzecich znajdują się teraz w menu: egzamin gimnazjalny!


 

Przykładowy zestaw na I etap konkursu geograficznego

na rok szkolny 2021/22

Zadania konkursowe: /Pobierz/

Zestaw nr 2 /Pobierz/

 


Konkurs geograficzny

"Poznaj mapę świata 2018" - eliminacje szkolne

Ogłoszenie

Ogłaszam eliminacje do miejskiego konkursu geograficznego „Poznaj mapę świata”.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III gimnazjum oraz klas VII SP
 2. Konkurs ma zasięg miejski
 3. Cele konkursu:
  • Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie edukacyjnym.
  • Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
  • Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza fizycznej
   i politycznej).
 4. Finałowy etap miejski konkursu odbędzie się 18 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.
 5. Etap szkolny (eliminacje mające wyłonić  5 najlepszych osób) odbędzie się na początku maja 2018r. Dokładny termin zostanie podany później.
 6. Zakres treści programowych:

Uwaga! W tym roku motywem przewodnim jest Azja.

Geografia świata:

 

Organizator: Krzysztof Myszak

Uwaga: dla chętnych dołączam przykładowe testy z lat ubiegłych /pdf/.

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw_3

 

Szczegółowe zagadnienia do konkursu kuratoryjnego z geografii
rok szkolny 2017/2018:

Zakres materiału na I etap konkursu geograficznego
(wybrane elementy podstawy programowej z geografii dla klasy pierwszej gimnazjum)

Obliczenia skali mapy.
Współrzędne geograficzne (szerokość, długość, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa)
Obliczenia czasów miejscowych, słonecznych między wybranymi miejscowościami.
Rozmieszczenie kontynentów i ich granice oraz oceanów na kuli ziemskiej.
Następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.
Obliczanie wysokości Słońca (kąta padania promieni słonecznych) w dni równonocy i przesileń
Obliczanie amplitudy i średniej temperatury
Rodzaje wiatrów.
Profil dna morskiego.
Procesy geologiczne: wietrzenie, erozja, procesy krasowe, abrazja: rozpoznawanie procesów na podstawie opisu lub ilustracji, rozpoznawanie form krasowych, rodzajów wybrzeży,
Działalność niszcząca i budująca fal morskich, rzeki i wiatru


Literatura: podręcznik do geografii klasa pierwsza


Wyniki etapu szkolnego konkursu
"Poznaj mapę świata"

Lista osób zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego (05 maja 2017r.) w kolejności zajętych miejsc.

Przemysław Banach - zwycięzca eliminacji szkolnych.

Zofia Ćwir

Maks Hartkorn

Krzysztof Sidor

Jakub Włodarczyk

Wszystkim uczestnikom gratuluję wiedzy. Krzysztof Myszak

 

 

Konkurs geograficzny

"Poznaj mapę świata 2017" - eliminacje szkolne

Ogłoszenie

Ogłaszam eliminacje do miejskiego konkursu geograficznego „Poznaj mapę świata”.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum
 2. Konkurs ma zasięg miejski
 3. Cele konkursu:
  • Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie edukacyjnym.
  • Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
  • Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza fizycznej
   i politycznej).
 4. Finałowy etap miejski konkursu odbędzie się 05 maja 2017 roku o godzinie 9.30 w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie.
 5. Etap szkolny (eliminacje mające wyłonić  5 najlepszych osób) odbędzie się w kwietniu 2017r. Dokładny termin zostanie podany później.
 6. Zakres treści programowych:

Uwaga! W tym roku motywem przewodnim jest Afryka.

Geografia świata:

 1. Konkurs ma formę pisemną.
 2. Za prace z największą ilością punktów na etapie finałowym przewidziane są dyplomy
  i nagrody. Za etap szkolny oceny z przedmiotu.
 3. Wszelkie przypadki nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 4. Chętni proszeni są o zapisywanie się w terminie do końca marca 2017r. do organizatora konkursu.

 

Organizator: Krzysztof Myszak

Uwaga: dla chętnych dołączam przykładowe testy z lat ubiegłych /pdf/.

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw_3

 

Konkurs geograficzny

"Poznaj mapę świata 2016" - wyniki

 

 

Laureaci:

 1. Katarzyna Błaszczak (Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie)
 2. Julia Malczewska (Gimnazjum nr 4) i Aleksandra Wolanin (Gimnazjum nr 1)
 3. Agata Troć (Gimnazjum nr 4)

Wyróżnienia:

 1. Iga Adamczuk (Gimnazjum nr 4)
 2. Michał Szyszkowski (Gimnazjum nr 4)
 3. Gabriela Nowak (Gimnazjum nr 1)

Gratuluję!

 

 

 

 

Menu