System motywacyjny

Regulamin przyznania dyplomu


Złotą Jedynkę otrzymuje uczeń, który przestrzega zasad zapisanych w Statucie, a także spełnia co najmniej jeden podany poniżej warunek:

  • wyróżnia się systematycznością i uzyskuje wyraźne postępy w nauce na miarę swoich możliwości
  • bierze aktywny udział w różnych sferach działalności szkoły, np. prężnie działa w Samorządzie Uczniowskim, udziela się jako woluntariusz, przygotowuje i prowadzi uroczystości szkolne
  • uzyskuje wysokie wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • uzyskuje wysokie wyniki w zawodach sportowych
  • jest zawsze kulturalny i pomaga słabszym.

O nadanie dyplomu wnioskują:

  • dyrektor szkoły,
  • wychowawca lub nauczyciel,
  • samorząd uczniowski,
  • koleżanki lub koledzy,
  • zainteresowany uczeń.

Dyplom wręcza wyróżnionemu dyrektor szkoły po uprzednim poinformowaniu wszystkich uczniów

Zebranie pięciu dyplomów upoważnia wyróżnionego ucznia do otrzymania nagrody rzeczowej

Komisja regulaminowa powołana przez dyrektora szkoły zbiera się w celu rozpatrzenia wniosków pod koniec każdego miesiąca.

Jesteś tutaj: Home Uczniowie System motywacyjny