Historia pszczelarstwa w Polsce i na świecie

Historia pszczelarstwa w Polsce i na świecie

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 dziewczęta z klasy IIc gimnazjum: Joanna Turczyńska, Julia Łusiak, Paula Kasietczuk realizowały projekt edukacyjny, którego tematem była historia pszczelarstwa w Polsce i na świecie.

Praca nad projektem rozpoczęła się we wrześniu. Dziewczęta dokonały wyboru projektu i podzieliły się jego działami: historia najstarsza pszczelarstwa, bartnictwo, historia pszczelarstwa w Polsce. W celach poznawczych, w dniu 16 października 2015 roku, obyła się wycieczka do Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli i wzorcowej pasieki w Rybczewicach. W trakcie ich trwania zbierano informacje do projektu. Nawiązano współpracę z Panem Edwardem Świszczem prezesem Koła Pszczelarzy w Krasnymstawie. Uzyskano cenne materiały, dotyczące historii pszczelarstwa na Lubelszczyźnie i w Krasnymstawie. Zaplanowano przedstawienie prezentacji na zebraniu z rodzicami 4 lutego 2016 roku i ekspozycję na stronie internetowej szkoły.

Celami realizowanego projektu było:

- kultywowanie polskich tradycji pszczelarskich,

- rozbudzenie zainteresowań ginącymi zawodami,

- poznanie zachowań rodziny pszczelej,

- łączenie i kojarzenie faktów historycznych z pszczelarstwa na tle wydarzeń historycznych od zarania dziejów.

                                                                                              Andrzej Miciuła

Jesteś tutaj: Home Uczniowie Projekty edukacyjne 2015/2016 Historia pszczelarstwa w Polsce i na świecie