Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan pracy szkoły 2021/2022

PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2021/2022

                           

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie

na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

1.       Rozpoczęcie roku szkolnego

2.       Zimowa przerwa świąteczna

3.       Ferie zimowe

4.       Wiosenna przerwa świąteczna

5.       Zakończenie roku szkolnego

6.       Ferie letnie

 

1 września 2021 r.(środa)

23 grudnia 2021 r.– 31 grudnia  2021r.

14 lutego 2022 r. – 27 lutego 2022 r.

14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.

24 czerwca 2022 r. (piątek)

25 czerwca 2022 r. –31 sierpnia 2022 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

·         Dzień Edukacji Narodowej

·         Dzień po 11 listopada

·         7 stycznia (po Trzech Króli)

·         Dzień Flagi

·         Egzamin Ósmoklasisty

·         Piątek po Bożym Ciele

 

14 października 2021 (czwartek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24,25,26 maja 2022 r. (3 dni)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki – święta państwowe i religijne

·         Dzień Wszystkich Świętych

·         Narodowe Święto Niepodległości

·         Nowy Rok

·         Święto Trzech Króli

·         1 Maja – Święto Pracy

·         3 Maja – Święto Konstytucji

·         Boże Ciało

 

1 listopada 2021 r. (poniedziałek)

11 listopada 2021 r. (czwartek)

1 stycznia 2022 r. (sobota)

6 stycznia 2022 r. (czwartek)

1 maja 2022 r. (niedziela)

3 maja 2022 r. (wtorek)

16 czerwca 2022 r. (czwartek)

4.

Uroczystości szkolne:

·         Szkolny i Miejski Dzień Edukacji Narodowej

·         Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów

·         Święto Odzyskania Niepodległości

·         Dzień Patrona

·         Dzień Najlepsi z Najlepszych

·         Talenty Jedynki

·         Dzień Dziecka

·         Piknik Rodzinny

 

14 października 2021 r. (czwartek)

21 października 2021 r. (czwartek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 grudnia 2021 r. (wtorek)

luty 2022 r.

maj 2022 r.

1 czerwca 2022 (środa)

4 czerwca 2022 r. (sobota)

5.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

·         Próbny egzamin ósmoklasisty

·         Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

·         Próbne sprawdziany klas 7 SP

 

Zgodnie harmonogramem CKE lub innych wydawnictw .

Zgodnie z harmonogramem CKE

Wg ustaleń

6.

Ocenianie w szkole:

·       Klasyfikacja okresowa uczniów – I okres

·         Klasyfikacja roczna – II okres

·         Termin egzaminów poprawkowych

·         Terminy wystawianie projektów ocen:

I okres

II okres

·         Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I okres

II okres

27 stycznia 2022 r. (czwartek)

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

Ostatni tydzień sierpnia 2022 r.

20 stycznia 2022 r. (czwartek)

7 czerwca 2022 r. (wtorek)

 

do 21 grudnia 2021 r. (wtorek)

do 13 maja 2022 r.  (piątek)

7.

Zebrania Rad Pedagogicznych:  

Rada Pedagogiczna zebranie rozpoczynające pracę

·         Rada Pedagogiczna n-li kl. 7 i 8 ( + inni nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych) – analiza egzaminu ósmoklasisty

·         RP– zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych

·         RP – analiza wyników edukacyjnych badań wewnętrznych „na wejściu”; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

·         RP – zebranie klasyfikacyjne I okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – I okres

·         RP – zebranie klasyfikacyjne II okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – II okres

·         +  inne wynikające z potrzeb szkoły

 

26  sierpnia 2021 r. (czwartek)

9 września 2021 r. (czwartek)

 

15 września 2021 r. (środa)

19 października 2021 r. (wtorek)

27 stycznia 2022 r. (czwartek)

8 lutego 2022 r. (czwartek)

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

28 czerwca 2022  r. (wtorek)

8.

Praca Rady Rodziców:

·         Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie  planu pracy)

·         Zebranie śródokresowe z Radą Rodziców lub prezydium RR

·         Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I okres

·         Zebranie  w sprawie Pikniku rodzinnego i zamierzeń na nowy rok szkolny 2022/2023

29 września 2021 r. (środa)

23 listopada 2021 r. (wtorek)

2 marca 2022 r. (środa)

24 maja  2022 r. (wtorek)

9.

Zebrania ogółu rodziców:

·         Zebranie z rodzicami uczniów klas I  i 4 SP

·         Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej kl. 2-8 SP

·         Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty

·         Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I okres roku szkolnego 2021/2022

·         Efekty pracy uczniów w II okresie 2021/2022

 

8 września 2021 r. (środa)

22-23  września 2021 r.(śr.czw)

17-18 listopada 2021 r (śr.czw)

2-3 lutego 2022 r. (śr,czw.)

27 -28  kwietnia 2021 r. (śr,czw.)

Jesteś tutaj: Home Szkoła Dokumenty szkolne Plan pracy szkoły 2021/2022