Plan pracy szkoły 2019/2020

Plan pracy szkoły 2019/2020

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Zakończenie roku szkolnego
 6. Ferie letnie

2 września 2019 r.

23 grudnia2019 ? 31 grudnia 2019 r.

13 stycznia 2020 r. ? 26 stycznia2020 r

9 kwietnia 2020 r. ? 14 kwietnia 2020r.

26 czerwca 2020 r.

27 czerwca 2020 r.? 31 sierpnia 2020 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 • Dzień Patrona
 • Egzamin ósmoklasisty

 • Piątek po Bożym Ciele
 • 2 dni przed zakończeniem roku szkolnego

6 grudnia 2019 r. (piątek)

21,22,23   kwietnia 2020r. (wtorek, środa, czwartek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki ? święta państwowe i religijne

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • 1 Maja ? Święto Pracy
 • 3 Maja ? Święto Konstytucji
 • Boże Ciało

14 października 2019 r. (poniedziałek)

1 listopada 2019 r. (piątek)

11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

1 stycznia 2020 r. (środa)

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)

1 maja 2020 r. (piątek)

3 maja 2020 r. (niedziela)

11 czerwca 2020 r. (czwartek)

4.

Uroczystości szkolne:

 • Otrzęsiny Czwartoklasistów ? Dzień Chłopaka
 • Pasowanie Pierwszoklasistów
 • Święto Odzyskania Niepodległości
 • Dzień Patrona
 • Dzień Najlepsi z Najlepszych
 • Talenty Jedynki
 • Piknik Rodzinny/ Dzień Dziecka

26 września 2019 r. (czwartek)

29 października 2019 r. (wtorek)

12 listopada 2019 r. (wtorek)

6 grudnia 2019 r. (piątek)

luty 2020 r.

14 (17?) lutego 2020 r. (poniedziałek)

30 maja 2020 r. (sobota)

5.

Imprezy szkolne:

 • ?Festiwal nauki Będzie się działo!?
 • Tydzień profilaktyki
 • Andrzejki
 • Choinki noworoczne
 • Bal ósmoklasisty

listopad 2019 r.

listopad 2019 r.

28 listopada 2019 r. (czwartek)

30 stycznia 2019 r. (czwartek)

Termin do ustalenia

6.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

 • Próbny egzamin gimnazjalny z CKE
 • Egzamin ósmoklasisty
 • Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT)
 • Próbne sprawdziany klas 7

Zgodnie harmonogramem CKE .

21,22,23   kwietnia 2020 r.

Wg ustaleń

Wg harmonogramu

7.

Ocenianie w szkole:

 • Klasyfikacja semestralna uczniów ? I semestr
 • Klasyfikacja końcoworoczna ? II semestr
 • Termin egzaminów poprawkowych
 • Terminy wystawianie projektów ocen:

I półrocze

II półrocze

 • Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I półrocze

II półrocze

7 stycznia 2020r. (wtorek)

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

Ostatni tydzień sierpnia 2020 r.

21 grudnia 2019 r. (piatek)

10 czerwca 2019 r. (środa)

Do 7 grudnia 2019 r.

Do 18 maja 2019 r.

8.

Zebrania Rad Pedagogicznych:

 • Rada Pedagogiczna zebranie rozpoczynające pracę
 • Rada pedagogiczna ? bezpieczeństwo uczniów
 • Rada Pedagogiczna? analiza egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty
 • RP? zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych
 • RP ? zebranie klasyfikacyjne I półrocze
 • Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły ? I półrocze
 • RP ? zebranie klasyfikacyjne II półrocze
 • Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły ? II półrocze

i inne wynikające z potrzeb szkoły

29 sierpnia 2019 r. (czwartek)

4 września 2019 r. (środa

10 września 2019 r. (wtorek)

16 września 2019 r. (poniedziałek)

7 stycznia 2020 r. (środa)

6 lutego 2020 r. (czwartek)

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

30 czerwca 2020 r. (wtorek)

9.

Praca Rady Rodziców:

 • Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie planu pracy)
 • Zebranie śródokresowe z Radą Rodziców
 • Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I półrocze w sprawie zapoznania rodziców z organizacją pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.
 • Zebranie w sprawie Pikniku Rodzinnego

Zebrania ogółu rodziców:

 • Zebranie z rodzicami uczniów klas I SP
 • Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych:
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno ? wychowawczej za
  I półrocze roku szkolnego 2019/2020
 • Zebranie rodziców klas ósmych
 • Efekty pracy uczniów w II semestrze 2019/2020

24 września 2019 r. (wtorek)

25 listopada 2019 r. (poniedziałek)

10 lutego 2020 r. (poniedziałek)

25 maja 2020 r. (poniedziałek)

5 września 2019 r. (czwartek)

19 września 2019 r. (czwartek)

21 listopada 2019 r. (czwartek)

9 stycznia 2020 r.

31 marca 2020 r. (wtorek)

28 kwietnia 2020 r. (wtorek)

Zaopiniowano Uchwałą nr 16/2019/2020 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie.

Jesteś tutaj: Home Szkoła Dokumenty szkolne Plan pracy szkoły 2019/2020