Plan pracy na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy szkoły 2018/2019

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Zakończenie roku szkolnego
 6. Ferie letnie


3 września 2018 r.
23 grudnia 2018 – 31 grudnia 2018 r.
11 lutego 2019 r. – 24 lutego 2019 r.
18 – 23 kwietnia 2019 r.
21 czerwca 2019 r.
21 czerwca 2019 r.–31 sierpnia 2019 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 • 2 listopada 2018 r.
 • Egzamin gimnazjalny

 • Egzamin ósmoklasisty

 • 2 maja2019 r.

2 listopada 2018 r. (piątek)

10,11,12   kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek)

15,16,17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

2 maja   2019 r. (czwartek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki – święta państwowe i religijne

 • Dzień Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • 1 Maja – Święto Pracy
 • 3 Maja – Święto Konstytucji
 • Boże Ciało


1 listopada 2018 r. (czwartek)
11 listopada 2018 r. (niedziela)
1 stycznia 2019 r. (wtorek)
6 stycznia 2019 r. (niedziela)
1 maja 2019 r. (środa)
3 maja 2019 r. (piątek)
20 czerwca 2019 r. (czwartek)

4.

Uroczystości szkolne:

 • Otrzęsiny Czwartoklasistów – Dzień Chłopaka
 • Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów
 • Święto Odzyskania Niepodległości
 • Dzień Otwarty Szkoły - Święto Patrona Szkoły
 • Gala „Najlepsi z Najlepszych”
 • Talenty Jedynki
 • Piknik Rodzinny/ Dzień Dziecka


27 września 2018 r. (czwartek)
23 października 2018 r. (wtorek)
12 listopada 2018 r. (poniedziałek)
7 grudnia 2018 r. (piątek)
luty 2019 r.
4 marca 2019 r. (poniedziałek)
1 czerwca 2019 r. (sobota)

5.

Imprezy szkolne:

 • Tydzień profilaktyki
 • Andrzejki
 • Choinka noworoczna
 • Bal gimnazjalny
 • Bal ósmoklasisty


19-23 listopada 2018 r.
29 listopada 2018 r. (czwartek)
31 stycznia 2019 r. (czwartek)
9 lutego 2019 r. (sobota)
8 czerwca 2019 r. (sobota)

6.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

 • Próbny egzamin gimnazjalny z CKE
 • Egzamin gimnazjalny

 

 • Egzamin ósmoklasisty

 

 • Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT)
 • Diagnoza wewnętrzna


Wg ustaleń
10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Termin dodatkowy: 3,4,5czerwca. 2019r.

15, 16, 17 kwietnia 2019

Termin dodatkowy: 3,4,5 czerwca 2019r.

 
Wg harmonogramu

Wg harmonogramu

7.

Ocenianie w szkole:

 • Klasyfikacja semestralna uczniów – I semestr
 • Klasyfikacja końcoworoczna – II semestr
 • Termin egzaminów poprawkowych
 • Terminy wystawianie projektów ocen:

I semestr

II semestr

 • Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I semestr

II semestr

 
10 stycznia 2019 r. (czwartek)
13 czerwca 2019 r. (czwartek)
ostatni tydzień sierpnia 2019 r.


3 stycznia 2019 r. (czwartek)

6 czerwca 2019 r. (czwartek)

 

do 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

do 13 maja 2019 r.

8.

Zebrania Rad Pedagogicznych:

 • RP - zebranie rozpoczynające pracę szkoły
 • Rada Pedagogiczna n-li kl. 7,8 i 3 gim. – analiza egzaminu gimnazjalnego
 • RP– zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych na rok 2018/2019
 • RP – zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego, analiza diagnoz „na wejściu”
 • RP – zebranie klasyfikacyjne I semestr
 • Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – I semestr
 • RP – projekt organizacji roku szkolnego 2019/20
 • RP – zebranie klasyfikacyjne II semestr
 • Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – II semestr

i inne wynikające z potrzeb szkoły

 
30 sierpnia 2018 r. (czwartek)

18 września 2018 r. (wtorek)


11 września 2018 r. (wtorek)

18 października 2018 r. (czwartek)

10 stycznia 2019 r. (czwartek)
22 stycznia 2019 r. (wtorek)
4 kwietnia 2019 (czwartek)
13 czerwca 2019 r. (czwartek)
25 czerwca 2019   r. (wtorek)

9.

Praca rady Rodziców:

 • Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie planu pracy)
 • Zebranie śródsemestralne – diagnoza pracy szkoły
 • Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I semestr
 • Zebranie w sprawie zapoznania rodziców z organizacją pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020. Zebranie w sprawie Pikniku Rodzinnego

Zebrania ogółu rodziców:

 • Zebranie z rodzicami uczniów klas I SP
 • Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych:
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019
 • Efekty pracy uczniów w II semestrze 2018/2019


18 września 2018 r. (wtorek)
26 lutego 2019 r. (wtorek)

 
28 maja 2019 r. (wtorek)


6 września 2018 r. (czwartek)

13 września 2018 r. (czwartek)

15 listopada 2018 r. (czwartek)

15 stycznia 2019 r. (wtorek)

9 kwietnia 2019 r. (wtorek)

Zaopiniowano Uchwałą nr ………….z dnia ……………….. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie.

Jesteś tutaj: Home Szkoła Dokumenty szkolne Plan pracy na rok szkolny 2018/2019