Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan pracy szkoły 2020/2021

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

1.       Rozpoczęcie roku szkolnego

2.       Zimowa przerwa świąteczna

3.       Ferie zimowe

4.       Wiosenna przerwa świąteczna

5.       Zakończenie roku szkolnego

6.       Ferie letnie

1 września 2020 r.(środa)

23 grudnia 2020 r.– 31 grudnia  2020r.

1 lutego 2021 r. – 14 lutego 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r.

25 czerwca 2021 r.

26 czerwca 2021 r.–31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Patrona +Tradycje Świat Bożego Narodzenia – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

Egzamin ósmoklasisty

Piątek po Bożym Ciele

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego

14 października 2020 (środa)

22 grudnia 2020 r. (wtorek)

maj  2021 r. /trzy dni/

4 czerwca 2021 r. (piątek)

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki – święta państwowe i religijne

Dzień Wszystkich Świętych

Narodowe Święto Niepodległości

Nowy Rok

Święto Trzech Króli

1 Maja – Święto Pracy

3 Maja – Święto Konstytucji

Boże Ciało

1 listopada 2020 r. (niedziela)

11 listopada 2020 r. (środa)

1 stycznia 2021 r. (piątek)

6 stycznia 2021 r. (środa)

1 maja 2021 r. (sobota)

3 maja 2021 r. (poniedziałek)

3 czerwca 2021 r. (czwartek)

 

Uroczystości szkolne:

Szkolny i Miejski Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów

Święto Odzyskania Niepodległości

Dzień Patrona

Dzień Najlepsi z Najlepszych

Talenty Jedynki

Dzień Dziecka

Piknik Rodzinny

14 października 2020 r. (środa)

22 października 2020 r. (czwartek)

12 listopada 2020 r. (czwartek)

22 grudnia 2020 r. (wtorek)

luty 2021 r.

maj 2021 r.

1 czerwca 2021 (wtorek)

5 czerwca 2021 r. (sobota)

5.

Imprezy szkolne:

Festiwal nauki „Będzie się działo – mimo Covidu-19”

Tydzień profilaktyki „Bezpieczna szkoła”

/pozostałe imprezy szkolne zostały wykluczone ze względu na zagrożenie Covid -19/

Listopad 2020 r.

Październik 2020 r.

6.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

Próbny egzamin ósmoklasisty

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Próbne sprawdziany klas 7 SP

 

Zgodnie harmonogramem CKE lub innych wydawnictw .

Zgodnie z harmonogramem CKE

Wg ustaleń

7.

Ocenianie w szkole:

Klasyfikacja okresowa uczniów – I okres

Klasyfikacja roczna – II okres

Termin egzaminów poprawkowych

Terminy wystawianie projektów ocen:

I okres

II okres

Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I okres

II okres

26 stycznia 2021 r. (wtorek)

16 czerwca 2021 r. (środa)

Ostatni tydzień sierpnia 2021 r.

19 stycznia 2021 r. (wtorek)

9 czerwca 2021 r. (środa)

Do 22 grudnia 2020 r. (wtorek)

Do 14 maja 2021 r.  (piątek)

8.

Zebrania Rad Pedagogicznych:

·         Rada Pedagogiczna zebranie rozpoczynające pracę

·         Rada Pedagogiczna n-li kl. 7 i 8 ( + inni nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych) – analiza egzaminu ósmoklasisty

·         RP– zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych

·         RP – analiza wyników edukacyjnych badań wewnętrznych „na wejściu”; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

·         RP – zebranie klasyfikacyjne I okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – I okres

·         RP – zebranie klasyfikacyjne II okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – II okres

·         +  inne wynikające z potrzeb szkoły

27  sierpnia 2020 r. (czwartek)

8 września 2020 r. (wtorek)

15 września 2020 r. (wtorek)

24 września 2020 r. (czwartek)

26 stycznia 2021 r. (wtorek)

18 lutego 2021 r. (czwartek)

16 czerwca 2021 r. (środa)

29 czerwca 2021  r. (wtorek)

9.

Praca rady Rodziców:

·         Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie  planu pracy)

·         Zebranie śródokresowe z Radą Rodziców lub prezydium RR

·         Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I okres

·         Zebranie  w sprawie Pikniku rodzinnego i zamierzeń na nowy rok szkolny 2021/2022

Zebrania ogółu rodziców:

·         Zebranie z rodzicami uczniów klas I SP

·         Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej kl. 2-8 SP

·         Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty

·         Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I okres roku szkolnego 2020/2021

·         Efekty pracy uczniów w II okresie 2020/2021

22 września 2020 r. (wtorek)

1 grudnia 2020 r. (wtorek)

16 lutego 2021 r. (wtorek)

2 czerwca  2021 r.(środa)

3 września 2020 r./czwartek/

 

7 – 10  września 2020 r.(pn.wt.śr.czw)

23 - 26 listopada 2020 r (pn.wt.śr.czw)

27 - 29 stycznia 2021 r. (śr,czw,pt)

27 – 30  kwietnia 2021 r. (wt,śr,czw,pt)

Zaopiniowano Uchwałą nr 14 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie.

 


 

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Obszar działania

Termin wykonania

1.

Organizacja roku szkolnego:

1.       Rozpoczęcie roku szkolnego

2.       Zimowa przerwa świąteczna

3.       Ferie zimowe

4.       Wiosenna przerwa świąteczna

5.       Zakończenie roku szkolnego

6.       Ferie letnie

1 września 2020 r.(środa)

23 grudnia 2020 r.– 31 grudnia  2020r.

1 lutego 2021 r. – 14 lutego 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r.

25 czerwca 2021 r.

26 czerwca 2021 r.–31 sierpnia 2021 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

·         Dzień Edukacji Narodowej

·         Dzień Patrona +Tradycje Świat Bożego Narodzenia – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

·         Egzamin ósmoklasisty

·         Piątek po Bożym Ciele

·         Dzień przed zakończeniem roku szkolnego

14 października 2020 (środa)

22 grudnia 2020 r. (wtorek)

maj  2021 r. /trzy dni/

4 czerwca 2021 r. (piątek)

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

3.

Dni ustawowo wolne od nauki – święta państwowe i religijne

·         Dzień Wszystkich Świętych

·         Narodowe Święto Niepodległości

·         Nowy Rok

·         Święto Trzech Króli

·         1 Maja – Święto Pracy

·         3 Maja – Święto Konstytucji

·         Boże Ciało

1 listopada 2020 r. (niedziela)

11 listopada 2020 r. (środa)

1 stycznia 2021 r. (piątek)

6 stycznia 2021 r. (środa)

1 maja 2021 r. (sobota)

3 maja 2021 r. (poniedziałek)

3 czerwca 2021 r. (czwartek)

4.

Uroczystości szkolne:

·         Szkolny i Miejski Dzień Edukacji Narodowej

·         Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów

·         Święto Odzyskania Niepodległości

·         Dzień Patrona

·         Dzień Najlepsi z Najlepszych

·         Talenty Jedynki

·         Dzień Dziecka

·         Piknik Rodzinny

14 października 2020 r. (środa)

22 października 2020 r. (czwartek)

12 listopada 2020 r. (czwartek)

22 grudnia 2020 r. (wtorek)

luty 2021 r.

maj 2021 r.

1 czerwca 2021 (wtorek)

5 czerwca 2021 r. (sobota)

5.

Imprezy szkolne:

·         Festiwal nauki „Będzie się działo – mimo Covidu-19”

·         Tydzień profilaktyki „Bezpieczna szkoła”

/pozostałe imprezy szkolne zostały wykluczone ze względu na zagrożenie Covid -19/

Listopad 2020 r.

Październik 2020 r.

6.

Egzaminy, sprawdziany zewnętrzne/wewnętrzne

·         Próbny egzamin ósmoklasisty

·         Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

·         Próbne sprawdziany klas 7 SP

Zgodnie harmonogramem CKE lub innych wydawnictw .

Zgodnie z harmonogramem CKE

Wg ustaleń

7.

Ocenianie w szkole:

·         Klasyfikacja okresowa uczniów – I okres

·         Klasyfikacja roczna – II okres

·         Termin egzaminów poprawkowych

·         Terminy wystawianie projektów ocen:

I okres

II okres

·         Terminy powiadamiania rodziców o planowanej ocenie ndst.

I okres

II okres

26 stycznia 2021 r. (wtorek)

16 czerwca 2021 r. (środa)

Ostatni tydzień sierpnia 2021 r.

19 stycznia 2021 r. (wtorek)

9 czerwca 2021 r. (środa)

Do 22 grudnia 2020 r. (wtorek)

Do 14 maja 2021 r.  (piątek)

8.

Zebrania Rad Pedagogicznych:

·         Rada Pedagogiczna zebranie rozpoczynające pracę

·         Rada Pedagogiczna n-li kl. 7 i 8 ( + inni nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych) – analiza egzaminu ósmoklasisty

·         RP– zebranie w sprawie zatwierdzenia dokumentów szkolnych

·         RP – analiza wyników edukacyjnych badań wewnętrznych „na wejściu”; zatwierdzenie planu doskonalenia zawodowego

·         RP – zebranie klasyfikacyjne I okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – I okres

·         RP – zebranie klasyfikacyjne II okres

·         Ocena jakościowa i ilościowa pracy szkoły – II okres

·         + inne wynikające z potrzeb szkoły

27  sierpnia 2020 r. (czwartek)

8 września 2020 r. (wtorek)

15 września 2020 r. (wtorek)

24 września 2020 r. (czwartek)

26 stycznia 2021 r. (wtorek)

18 lutego 2021 r. (czwartek)

16 czerwca 2021 r. (środa)

29 czerwca 2021  r. (wtorek)

9.

Praca rady Rodziców:

·         Zebranie w sprawie organizacji pracy Rady Rodziców (uzupełnienie składu rady rodziców, wybór prezydium, opracowanie  planu pracy)

·         Zebranie śródokresowe z Radą Rodziców lub prezydium RR

·         Zebranie w sprawie podsumowania pracy szkoły za I okres

·         Zebranie  w sprawie Pikniku rodzinnego i zamierzeń na nowy rok szkolny 2021/2022

Zebrania ogółu rodziców:

·         Zebranie z rodzicami uczniów klas I SP

·         Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej kl. 2-8 SP

·         Bieżąca ocena uczniów. Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty

·         Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I okres roku szkolnego 2020/2021

·         Efekty pracy uczniów w II okresie 2020/2021

22 września 2020 r. (wtorek)

1 grudnia 2020 r. (wtorek)

16 lutego 2021 r. (wtorek)

2 czerwca  2021 r.(środa)

3 września 2020 r./czwartek/

7 – 10 września 2020 r.(pn.wt.śr.czw)

23 - 26 listopada 2020 r (pn.wt.śr.czw)

27 - 29 stycznia 2021 r. (śr,czw,pt)

27 – 30 kwietnia 2021 r. (wt,śr,czw,pt)

Zaopiniowano Uchwałą nr 14 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie.

Jesteś tutaj: Home Szkoła Plan pracy szkoły 2020/2021