Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2017/2018

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2017/2018

        logo-szkoly-2Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

tel./fax. +48 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: jedynka.futurehost.pl

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Krasnymstawie na rok szkolny 2017/2018

1.Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka
Drugie imię dziecka
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania
Przedszkole dziecka

 2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

        3. Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie)

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 
4.Oświadczam, że:

  1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
    w zgłoszeniu,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

Krasnystaw, dnia ..................................................        

 

      

               ..............................................................                              .............................................................

             Podpis matki lub opiekunki prawnej                                               Podpis ojca lub opiekuna prawnego                          

 

 

5.Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

               

             Data: ................................

 

 

                                                           ...........................................................

                                                                (podpis dyrektora szkoły)

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 na rok szkolny 2017/2018 - do pobrania

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2017/2018