Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 14/2019

Burmistrza Krasnegostawu

z dnia 21 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych,

dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                                       w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                     w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 lutego 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

do godz. 1500

od 6 maja 2019 r.

do 24 maja 2019 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

od 18 marca 2019 r.

do 22 marca 2019 r.

do godz. 1500

od 27 maja 2019 r.

do 29 maja 2019 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marca 2019 r.

do godz. 1500

do 31 maja 2019 r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27 marca 2019 r.
  
do 5 kwietnia 2019 r

do godz. 1500

od 3 czerwca 2019 r.

do 11 czerwca 2019 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2019 r.

          do godz. 1500                

14 czerwca 2019 r.

do godz. 1500

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Harmonogram rekrutacji