Aktualności

Uwaga uczniowie !

 1. Do szkoły przychodzi wyłącznie zdrowy uczeń bez objawów chorobowych tj. katar , kaszel , duszności, gorączka, ból mięśni, ból głowy, biegunka.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych i świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia muszą być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS do szkoły nie może przychodzić uczeń, którego rodzice lub inni domownicy przebywają na kwarantannie.
 4. Uczeń przychodzi do szkoły na konkretnie wyznaczoną godzinę i jest punktualny!
 5. Wchodząc do szkoły zachowuje społeczny dystans - 2m od innych osób.
 6. Musi posiadać maseczkę zakrywającą usta, zdejmuje ją dopiero po wejściu do klasy.
 7. Przy wejściu do szkoły uczeń ma mierzoną temperaturę zgodnie z obowiązującą procedurą.
 8. Przy wejściu do szkoły jest zobligowany do użycia płynu dezynfekującego, znajdującego się przy wejściu.
 9. W konsultacjach może uczestniczyć uczeń z temperaturą nie przekraczającą 37 stopni.
 10. Pomiar temperatury odbywa się codziennie przy wejściu do szkoły i odnotowywany jest w rejestrze.
 11. Uczeń do szkoły może przynieść tylko czyste i zdezynfekowane przybory i podręczniki niezbędne do konsultacji.
 12. Nie może wymieniając się pomocami z innymi uczniami i nie może ich pożyczać.
 13. Uczeń przebywa TYLKO w wyznaczonym miejscu /sali w szkole.
 14. Nie może samodzielnie poruszać się po szkole.
 15. Po zakończonych konsultacjach uczeń zabiera swoje rzeczy, które w domu należy wyczyścić i zdezynfekować.
 16. W przypadku, gdy u ucznia zostaną zaobserwowane objawy chorobowe COVID -19, rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o sytuacji, a uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 17. Uczeń bezwzględnie musi się stosować do poleceń nauczyciela !
Jesteś tutaj: Home Aktualności Uwaga uczniowie !