Aktualności

Komunikat dyrektora

Szanowni Państwo,

informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się akcja strajkowa pracowników, która trwać będzie do odwołania.

Co to w oznacza praktyce?

  • strajk jest legalny i przeprowadzany w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: o sporze została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy oraz władze oświatowe;
  • dyrektor jako pracodawca dowiaduje się każdego dnia o liczbie strajkujących pracowników i na bieżąco wykonuje zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom;
  • realne jest (przy dużym odsetku strajkujących), że będziemy mogli zapewniać uczniom tylko zajęcia opiekuńcze, a nie dydaktyczne;
  • priorytetem (w miarę obiektywnych możliwości organizacyjnych) będzie przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty;

   Przypominam, że dni egzaminu gimnazjalnego (10-12.04.2019 r.) i egzaminu ósmoklasisty (15-17.04.2019 r.) są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

O wszelkich nowych okolicznościach będę Państwa niezwłocznie informować.

Z poważaniem,

Marzena Morylowska

Jesteś tutaj: Home Aktualności Komunikat dyrektora