• Dzień Babci i Dziadka w klasach drugich

   DSC0487Są takie dwa dni, Jedyne dni w roku

  To święto Babci i Dziadka, łza się kręci w oku.

  Więc dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia

  Dziś życzenia wnuczek składa

  I piosenki śpiewa wnusia.      

  21 stycznia 2016 roku klasy drugie: a, b, c i d wraz z siostrą Dorotą Tucką i wychowawczyniami: Grażyną Miciułą, Dorotą Mojską ? Bąk, Moniką Sołowiej i Martą Mazurek zaprosiły do szkoły  Babcie  i Dziadków z okazji ich święta. Licznie przybyli goście obejrzeli Jasełka, w którym to przedstawieniu udział brali wszyscy uczniowie klas drugich. Następnie każda klasa prezentowała okolicznościowe piosenki, wiersze i tańce specjalnie przygotowane na tę okazję.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Pływacka nadzieja z Krasnegostawu

  Anka 1Nie tylko osiąga świetne wyniki na pływalni, ale i bardzo dobrze się uczy. Polski Związek Pływacki właśnie przedłużył jej powołanie o kadry juniorów do marca 2016 r. Anna Terlecka, bo o niej mowa, poważnie myśli o tym, by swą przyszłość, nie tylko sportową, związać z basenem.

  - Anna ciężko trenuje kilka razy w tygodniu. Obecnie przepływa około dziewięć i pół kilometra dziennie - chwali swą podopieczną Andrzej Miciuła, prezes i trener Wodnika Krasnystaw.

  Anna Terlecka jest uczennicą klasy I ?a? Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie, uczęszcza na treningi do przyszkolnego klubu pływackiego UKS Wodnik Krasnystaw.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Śródroczne zebrania z rodzicami

  Informujemy, że:

  • zebranie śródroczne dla rodziców uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej odbędzie się 11 lutego 2016 r. o godz. 16.30
  • zebranie śródroczne dla rodziców uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej odbedzie się 3 lutego 2016 r. o godz. 16.30
  • zebranie śródroczne dla rodziców uczniów klas 1-3 gimnazjum odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 16.30

  UWAGA ! 

  Na zebraniach w klasach 2 gimnazjum będą prezentowane projekty edukacyjne uczniów

  Uczniów i rodziców klas 3 gimnazjum zapraszamy na spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w małej sali gimnastycznej.

 • Wizyta w Teatrze Muzycznym w Lublinie

  skrzypek na dachu original 49522 stycznia 2016r. uczniowie naszego gimnazjum obejrzeli spektakl pt. ?Skrzypek na dachu? w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z trudną sytuacją Żydów oraz pasjonującą kulturą narodu wybranego. ?Skrzypek na dachu? jest jednym z najbardziej znanych musicali. Jego akcja rozgrywa się na początku dwudziestego wieku w Anatewce na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Opowiada o życiu codziennym dwóch społeczności o odmiennej tradycji kulturze i zwyczajach. Historyczne tło sztuki nawiązuje do rewolucji w 1905r. oraz masowej emigracji żydów. Spektakl jest wystawiany na deskach teatru od kilkunastu lat, jednak wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Uczniowie odwiedzili teatr pod opieką Lucyny Bubicz-Żynkowskiej, Renaty Burdan i Marii Wodyk.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Dzień Babci i Dziadzia w klasie IIIc

   

  CAM01193,,Niechaj dziadzio z babciunią tak nam długo żyją,
  póki komar i mucha morza nie wypiją.
  A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
  niech się dziadzio z babcią nażyją do woli
  ?.

  To tylko fragment wielu życzeń, które dzieci z wielką radością i wdzięcznością złożyły ukochanym Babciom i Dziadkom na uroczystości z okazji ich święta, która odbyła się 21 stycznia, o godzinie 16.30 w klasie IIIc .  Goście nie zawiedli i przybyli bardzo licznie.  Podczas prezentowanego programu słowno ? muzycznego nie obyło się bez gromkich braw, uśmiechów i ukradkiem ocieranych łez.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Dzień Babci i Dzień Dziadka w Jedynce

   MG 6706Motto dzieci : "Gdy mama mówi NIE... poproś babcię"

  21 stycznia 2016 r. w klasie 1d odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wierszykami i piosenkami podziękowały swoim ukochanym dziadkom za ich bezwarunkową miłość. Wnuki wręczyły przygotowane samodzielnie upominki - piekne laurki. Oprócz części artystycznemj zaproszeni goscie i dzieci wzięli udział w konkursach. Zadaniem babć było odgadniecie po dotyku - jakie sprzety kuchenne znajduja się w workach ? Dziadkowie i wnuki zdawali egzamin dotyczący wzajemnej znajomości upodobań. Na zakończenie zadaniem Dziadków było rozpoznanie po dotyku swojego wnuka lub wnuczki. Konkursy sprawiły wszystkim wiele radości i były okazją do wspólnej zabawy.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Jasełka 2015

  IMG 273922 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbyły się Jasełka. Są one od wieków wpisane w  naszą tradycję chrześcijańską. Co roku przed Bożym Narodzeniem uczniowie klas młodszych przygotowują przedstawienie ilustrujące przyjście Boga na świat w ludzkim ciele. Tegoroczne Jasełka nosiły tytuł ?Ach co za noc? i pokazywały nie tylko pasterzy, aniołów, Świętą Rodzinę lecz także zwierzęta, które przybyły oddać hołd swojemu Stwórcy.  Aktorami byli wszyscy uczniowie klas drugich szkoły podstawowej. Na scenie było tłoczno, gdy anioły rozmawiały z pasterzami, a do dialogu włączały się owieczki, baranki i owczarki. Nie zabrakło diabła, który wszedł w skórę niedźwiedzia.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

          logo-szkoly-2Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

  ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

  tel./fax.+48 576 37 31

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www:jedynka.futurehost.pl

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem szkoły

   1.Dane dziecka:

  Imię i nazwisko dziecka
  Drugie imię dziecka
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL dziecka
  Adres miejsca zamieszkania
  Przedszkole dziecka

   2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

   3.Dodatkowe informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   4.Informacja o złożeniu wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół                              ( w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

   

  1)Pierwszy wybór

  .............................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)
  2)Drugi wybór

  .............................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)
  3)Trzeci wybór

  .............................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak "x")

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej
  5.

  Inne

  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
   w zgłoszeniu,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

                ......................................................                                           ...........................................................

               Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego    


   

  7. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

   

   

  Data:..........................................................

                        

                                                                ...........................................................

                                                                                        (podpis dyrektora szkoły)

   

  Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem szkoły- do pobrania lub wydrukowania

   

 • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

  Załącznik nr 2

  do Zarządzenia nr 15/2016

  Burmistrza Krasnegostawu

  z dnia 29 stycznia 2016 r.

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
  uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych,
  dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

    Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
    1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 1 lutego 2016 r.
  do 23 marca 2016 r.
  do godz. 1500

  od 29 kwietnia 2016r
  do 10 maja 2016 r.

  do godz. 1500
    2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

  do 29 marca 2016 r.
  do godz. 1500

  od 11 maja 2016 r.
  do 17 maja 2016 r.
  do godz. 1500

    3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  11 kwietnia 2016 r.
  do godz. 1500

  18 maja 2016 r.
  do godz. 1500

    4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2016r. do godz. 1500 od 19 maja 2016 r.
  do 23 maja 2016 r.  
  do godz. 1500
    5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych

  27 kwietnia 2016 r.
  do godz. 1500
  25 maja 2016 r.
  do godz. 1500

   

   

   

 • Komunikat dyrektora ZS nr 1 w Krasnymstawie z dnia 4 stycznia 2016 r. !

  uczeń 1

  Zapisy do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będą zgodnie z procedurą rekrutacyjną. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7 letnie ? urodzone w 2009 r. a na wniosek rodziców przyjmowane są również dzieci 6 letnie ? urodzone w 2010 r.

   

  • Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie ucznia do klasy I szkoły podstawowej odbywać się będzie w terminie od 11 stycznia 2016 do 31 marca 2016 r.  
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  31 maja 2016 r. godz. 10.00
  • Rodzice/prawni opiekunowie składają ?ZGŁOSZENIE? (dzieci mieszkające w obwodzie) lub ?WNIOSEK? (uczniowie spoza rejonu)
  • Ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

  OBWÓD Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie to ulice : Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Bociania, Ceramiczna, Cicha, Czysta, Grunwaldzka, Jana Kilińskiego, Kacza, Kołowrót, Kościuszki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Sońki, Kuflowa, Leonida Gawryłowa, Litewska, Łąkowa, Pocztowa, Podmiejska, Podwale, Polewana, PCK, Rybia, St. A. Poniatowskiego, S. Okrzei ? numery parzyste, Szkolna, Topolowa, Władysława Jagiełły, Wspólna, Zygmunta Augusta.

 • Mała, smutna królewna

  PICT0877Inscenizacja bajki pod takim właśnie tytułem uświetniła uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej.Jak co roku, uczniowie klas pierwszych od września poznają litery, uczą się trudnej sztuki czytania. Gdy opanują te umiejętności, przychodzi czas na samodzielne obcowanie z książką. Wtedy to właśnie odbywa się uroczyste pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki, które w tym roku  miało  miejsce 29 stycznia.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Znamy już finalistów konkursów przedmiotowych

  "Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

  James Madison

  pobraneZnamy już finalistów konkursów przedmiotowychKonkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskie Kuratorium Oświaty od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły, czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności olimpijczyka, a stopniowalność przebiegu zmagań wyklucza przypadkowość sukcesu. Jeżeli uczeń przejdzie pomyślnie poszczególne etapy : szkolny, okręgowy i zakwalifikuje się do wojewódzkiego, oznacza to, że jest naprawdę zdolny, bo z kilkunastu szkół powiatowych na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy zmagają się dalej.

  Nasza szkoła może pochwalić się sukcesami uczniów, którzy po feriach zimowych walczyć będą
  o tytuł laureatawojewódzkich konkursów kuratoryjnych.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Pierwsza edycja zawodów pływackich Puchar Konrada Czerniaka

  puchar

  Pod koniec roku kalendarzowego 28 grudnia wprowadzono nową imprezę pływacką pod nazwą "Puchar Konrada Czerniaka". Była to pierwsza edycja i prawdopodobnie będą kolejne w przyszłych latach. Zawody zorganizowano w Puławach, po najważniejszych zawodach w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim, na które to przygotowano szczyt formy. Impreza zyskała zainteresowanie wielu klubów pływackich i zawodników.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Spotkanie integracyjne

  DSCF459712 grudnia uczniowie klasy VI "c" uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym pod hasłem "Razem tworzymy lepszy świat", organizowanym przez Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie. Celem imprezy było propagowanie postaw wolnych od przemocy i agresji, integracja grup dzieci i młodzieży, budowanie szacunku wobec niepełnosprawności, zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne

  DSCF44909 grudnia 2014 r. w ramach programu rządowego pod MEN "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" odbyły się bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne. Zorganizowały i przeprowadziły je panie: Agnieszka Chałubińska, Dorota Korkosz - Ćwir i Małgorzata Proskura.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

 • Wycieczka do Lublina klas pierwszych

  lublinZabawy ruchowe dobrze wpływają na integrację dzieci.

  Dnia 20.11.2014r. uczniowie klas I a i I d naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Lublina, której celem było odwiedzenie Centrum Zabaw dla Dzieci "Fikoland" oraz Teatr Lalki i Aktora im. J. C. Andersena.

  Zaloguj się, aby zobaczyć.

Jesteś tutaj: Home