Uwaga!!

Proszę sprawdzać, czy nauczyciele dobrze wpisali Wam oceny, punkty z egzaminów (procentowo) oraz inne osiągnięcia! Ostateczny termin wpisywania to 23.06.2017r. godzina 14.00. Po tym terminie NIC już nie będzie można poprawić!

 

Witam!

Wzorem lat ubiegłych absolwenci gimnazjów wybierają szkołę ponadgimnazjalną drogą elektroniczną. Uczniowie pragnący się uczyć w szkołach województwa lubelskiego, mają już założone konta przez szkołę, w przypadku kandydatów chcących się uczyć w innych województwach oraz powiecie zamojskim (!) sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Uczniowie ci muszą założyć sobie konta samodzielnie w systemie właściwym dla danej miejscowości. Terminy rekrutacji dla innych województw mogą się różnić!
W przypadku problemów proszę o kontakt.

Wszystkim klasom zorganizuję we właściwym czasie szkolenia, oraz rozdam loginy i hasła do Waszych kont.

W trakcie trwania rekrutacji, będę Wam umieszczał przypomnienia lub informował o najważniejszych etapach wyboru szkoły.

 

Uaktualnie publikacji: 2017.06.20

Początek rekrutacji

W tym roku rekrutacja rozpoczyna się 15 maja 2017r. a kończy się 14 czerwca o godzinie 15.00. W tym okresie musicie wybrać szkołę i zanieść podanie!

Świadectwa i zaświadczenia o punktach z egzaminu musiecie zanieść w dniach: od 30.06.2017 do 06.07.2017r. do godziny 15.00.

Osoby kandydujące do techników i szkół zawodowych, powinny się w trakcie rekrutacji skontaktować z wybraną szkołą celem wykonania niezbędnych badań lekarskich! Uczniowie chcący się uczyć w szkołach sportowych i innych wymagających specjalnych kwalifikacji muszą się zorientować jakie zaświadczenia należy posiadać, do kiedy je dostrarczyć lub kiedy odbędą się dodatkowe egzaminy albo testy.

Poniżej w linku umieściłem harmonogram rekrutacji. Kolorem zielonym zaznaczyłem etapy ważne dla uczniów.

Harmonogram/kliknij/

 

 

 

 

 

 

Uaktualnienie publikacji: 2017.04.21

Linki

Rekrutacja woj. lubelskie

Rekrutacja_Zamość