Witam!

Wzorem lat ubiegłych absolwenci gimnazjów wybierają szkołę ponadgimnazjalną drogą elektroniczną. Uczniowie pragnący się uczyć w szkołach województwa lubelskiego, posiadają konta założone przez szkołę, w przypadku kandydatów chcących się uczyć w innych województwach oraz powiecie zamojskim (!) sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Uczniowie ci muszą założyć sobie konta samodzielnie w systemie właściwym dla danej miejscowości. Terminy rekrutacji dla innych województw mogą się różnić!
W przypadku problemów proszę o kontakt.

Termin publikacji: 2018.05.10

Początek rekrutacji

W dniu 14 maja 2018r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Kończy się 15 czerwca 2018r.
W tym okresie musicie wybrać szkołę i zanieść podanie!

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z przewodnikiem i ofertą szkół.

Etap drugi to sprawdzenie danych osobowych! W przypadku błędów proszę o kontakt!

Etap trzeci - wybór szkół (maksymalnie trzech), oraz oddziałów czyli klas (ilość dowolna, nawet wszystkie) oraz ustawienie ich w pożądanej kolejności.

Etap czwarty - wydrukowanie podania, ale dopiero w momencie, gdy będziecie pewni co do swego wyboru! Podanie (jedno) należy zanieść do szkoły, której klasę ulokowaliście na pierwszym miejscu!

Osoby kandydujące do techników i szkół zawodowych, w trakcie rekrutacji powinny się skontaktować z wybraną szkołą, celem pobrania kwestionariusza badań lekarskich!

Termin publikacji: 2018.05.10

 

 

 

 

 

.

Linki

Rekrutacja_lubelskie

Rekrutacja_Zamość